Universitatea de Ştiințe Agronomice

Ministerul Educației și Cercetării

și Medicină Veterinară București

Planul Național pentru cercerare-dezvoltare și inovare

PROGRAMUL CEEX - USAMVB

Prezentare Program AGRAL

ro

Prezentare USAMV

ro
enen


Pentru intocmirea rapoartelor de activitate pentru anul 2007, vă solicităm completarea acestora cu date concrete privind articolele și cărțile publicate, parteneriatele și rețelele de cercetare realizate precum și asupra brevetelor rezultate.

Datele se vor înscrie în tabelele din anexele 1-5 alăturate, după caz.

Vă rugăm să ne transmiteți materialele solicitate electronic, la adresele de email costache@agral.usamv.ro si andrei@agral.usamv.ro până la data de 20 aprilie 2008

Download: Anexe 1-5


 

Programul de cercetare-dezvoltare  AGRICULTURĂ-ALIMENTAŢIE -AGRAL este un program interdisciplinar, cu obiective care urmăresc obținerea de noi rezultate științifice, tehnologice, de produse de natură materială/informațională în folosul direct al potențialilor utilizatori.

Obiective generale

Evaluarea, utilizarea, protecția și ameliorarea resurselor naturale (sol, apă, climă) în scopul creșterii cantitative și calitative a producției agricole.

Soluții și concepte științifice pentru realizarea unui progres semnificativ în obținerea de produse și tehnologii agricole la culturile de câmp, rentabile și competitive pe piața internă și internațională, corespunzătoare principiilor agriculturii durabile și asigurării sănătății consumatorilor.

Soluții științifice pentru creșterea competitivității tehnico-economice și calitative a produselor hortiviticole și perfecționarea serviciilor adaptate cerințelor pieței interne și externe, corespunzător cu cerințele dezvoltării durabile.

Metode, tehnici si tehnologii fundamentate stiintific, pentru cresterea productiei  animale si asigurarea protectiei sanitar-veterinare.

Tehnici, procedee si metodologii pentru modernizarea productiei alimentare, in contextul cerintelor diversificarii functionale si comerciale a produselor alimentare, pentru asigurarea securitatii alimentului-nutritiei populatiei.

Tehnologii, sisteme, utilaje și echipamente pentru diversificarea, creșterea volumului și a calității producției agricole și a celei alimentare.

Solutii stiintifice privind economia, organizarea si managementul productiei agricole, dimensiunea optima a exploatatiilor agricole, sisteme integrate de asigurare a activitatiilor agricole, marketingul produselor agroalimentare, in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile.

Dezvoltarea de facilități și servicii în sprijinul cercetării din domeniu (rețele, centre, centre de servicii etc.), precum și promovarea și diseminarea cunoștințelor și rezultatelor C-D obținute în cadrul programului.

Download: Raport final Program AGRAL 2001-2006

 

Adresa: Universitatea de Ştiinte Agronomice și Medicină Veterinară București,
Bd. Mărăști, nr. 59,
Sector 1,
Cod 011464,
Telefon: 021/318.25.59,  
Fax:  021/318.25.88