Proiecte în desfăşurare - Competiţia 4/2004

S1       S2      S3      S4      S5       S6      S7      S8

Subprogramul 1 "RESNAT"

Nr. contract

Nr. Proiect

CONTRACTOR

TITLU PROIECTULUI

332

1493

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE SI AGROCHIMIE BUCUREȘTI INFLUENTA RADIOACTIVITATII REZIDUALE DIN DESEURILE TEHNOLOGICE (FOSFOGIPS, SLAM ROSU) ASUPRA SOLURILOR SI PLANTELOR DIN ZONELE LIMITROFE

333

1497

SOCIETATEA COMERCIALA DE CERCETARE DEZVOLTARE RURALA S.A. CRISTIAN, SIBIU VALORIFICAREA PAJISTILOR NATURALE IN SISTEME DE AGRICULTURA DURABILA

334

1499

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCUREȘTI PRODUS, METODA SI INSTALATIE DE REABILITARE SI REFACERE A CAPITALULUI NATURAL AL SOLURILOR PRIN FORMAREA DIRECTA PE ACESTEA A UNOR FOLII DE MATERIAL PLASTIC BIOACTIV BIODEGRADABIL SI CU ACTIUNE DE PROTECTIE, NUTRITIE SI STIMULARE A PLANTELOR DESTINAT REABILITARII TERENURILOR DEGRADATE

335

1482

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ SI VINIFICATIE, BLAJ APRECIEREA CALITATII MEDIULUI VITICOL IN CONTEXTUL ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA

336

1461

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE SI AGROCHIMIE BUCUREȘTI MODELAREA PROCESELOR DIN SISTEMUL "SOL-ATMOSFERA-PLANTA" PRIN INTEGRAREA DE DATE ACHIZITIONATE DE CEI MAI PERFORMANTI SATELITI ACTUALI, CU SCOPUL IMBUNATATIRII MANAGEMENTULUI CULTURILOR SI A PREVIZIUNII RECOLTELOR DE GRAU

337

1503

CENTRUL INTERNATIONAL DE BIODINAMICA BUCUREȘTI MONITORIZAREA EFECTULUI INDUS PRIN UTILIZAREA DE NOI MATERIALE CARBONICE MICROSTRUCTURATE ASUPRA DEZVOLTARII "IN VITRO" A UNOR SPECII DE PLANTE CU VALOARE ECONOMICA SI ECOLOGICA

338

1484

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE SI AGROCHIMIE BUCUREȘTI MODEL DE EVALUARE A BILANȚULUI AZOTULUI LA NIVEL DE FERMĂ PENTRU VALORIFICAREA EFICIENTĂ ECOLOGIC ȘI ECONOMIC A ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE ȘI MINERALE

339

1476

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE SI AGROCHIMIE BUCUREȘTI CERCETĂRI PENTRU FUNDAMENTAREA MODULUI DE APLICARE A DIRECTIVEI 86/278/EEC PRIVIND UTILIZAREA NĂMOLULUI ORĂȘENESC ÎN AGRICULTURĂ

340

1451

STAȚIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PERIENI DIMINUAREA IMPACTULUI PROCESELOR EROZIONALE ASUPRA RESURSELOR DE SOL ȘI APĂ DIN ZONELE COLINARE

341

1466

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI PROIECTAREA ȘI PROMOVAREA UNUI SISTEM DE AGRICULTURĂ DURABILĂ ÎN CONDIȚIILE SOLURILOR SLAB PRODUCTIVE DIN SUDUL OLTENIEI)

342

1460

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE SI AGROCHIMIE BUCUREȘTI EVALUAREA POTENTIALULUI SOCIO-AGRO-ECOLOGIC SI MANAGEMENTUL CALITATIV AL TERENURILOR AGRICOLE EXPUSE IMPACTULUI DE MEDIU SPECIFIC PROXIMITATII AGLOMERARILOR URBANE

367

1506

S.C. MD AGRICOLA S.R.L. TEHNOLOGIE NECONVENȚIONALĂ PENTRU PROTOTIP PE SUPRAFAȚĂ VEGETALĂ REALIZATĂ CU AMELIORATORI DE UMIDITATE, PENTRU SPAȚII ÎNCHISE ȘI TERENURI ARIDE SAU DEȘERTICE

1494

CENTRUL DE CERCETARI BIOLOGICE, GEOGRAFICE SI GEOLOGICE STEJARUL NEAMT EVALUAREA POTENTIALULUI AGROECOLOGIC AL PAJISTILOR DIN LUNCA SIRETULUI IN VEDEREA GESTIONARII DURABILE A UTILITATILOR PASTORALE

1450

STAȚIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PERIENI ESTIMAREA ȘI PROGNOZAREA CU AJUTORUL MODELELOR INFORMATICE A EVOLUȚIEI PROCESELOR DE EROZIUNE HIDRICĂ ȘI A INFLUENȚEI ASUPRA PRODUCTIVITĂȚII SOLURILOR DE PE VERSANȚII CU FOLOSINȚE AGRICOLE

S1       S2      S3      S4      S5       S6      S7      S8