Proiecte în desfăşurare - Competiţia 4/2004

S1       S2      S3      S4      S5       S6      S7      S8

Subprogramul 7 "SIMAGRO"

254

7464

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR DE MECANIZARE PENTRU CULTURA CARTOFULUI PRIN REALIZAREA UNEI MAȘINI DE PLANTAT PERFORMANTE.

255

7462

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE ASIMILAREA ÎN FABRICAȚIE A UNUI FINISOR VIBRATOR CU AUTOCURĂȚIRE ÎN SCOPUL CREȘTERII INDICELUI DE EXTRACȚIE LA PRODUSELE MĂCINATE

256

7452

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE PERFECTIONAREA TEHNOLOGIEI DE PREGATIREA PATULUI GERMINATIV PRIN REALIZAREA UNEI GRAPE CU CAPACITATE RIDICATA DESTINATA TRACTOARELOR DE PUTERI MARI

257

7453

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE TEHNOLOGIE ECOLOGICĂ DE LUCRAREA SOLULUI ÎN SISTEM CONSERVATIV ȘI SUBSOLAJ PRIN REALIZAREA UNUI ECHIPAMENT TEHNIC PENTRU TRACTOARE DE MARE PUTERE

258

7465

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNUI SET DE ECHIPAMENTE TEHNICE DESTINATE MECANIZARII LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE ÎN CULTURILE ȘCOALĂ (PEPINIERE) DE VIȚĂ DE VIE.

259

7467

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIEI DE PRELUCRARE A STRUGURILOR PRIN REALIZAREA UNEI MAȘINI DE DEZBROBONIT ȘI ZDROBIT

260

7459

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIEI DE MECANIZARE A LUCRĂRILOR DE RECOLTAT FURAJE PRIN REALIZAREA UNEI COMBINE TRACTATE.

364

7454

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIEI DE MECANIZARE A LUCRĂRILOR DE FERTILIZAT PE PANTE, PRIN REALIZAREA UNEI MAȘINI DE ADMINISTRAT ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE GRANULATE, ÎN AGREGAT CU TRACTORUL DE 45 CP PE ROȚI, PE PARCELE MICI ȘI MIJLOCII DIN ZONA COLINARĂ

365

7477

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR BRAȘOV TEHNOLOGIE ECOLOGICĂ ȘI ECONOMICĂ DE MECANIZARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PRIN REÎNSĂMÂNȚARE A PAJIȘTILOR DEGRADATE SITUATE ÎN DIFERITE CONDIȚII STAȚIONALE

7466

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE SISTEM DE ÎNCĂLZIRE A SERELOR CU BIOMASĂ DIN SURSE LOCALE

S1       S2      S3      S4      S5       S6      S7      S8