Proiecte în desfăşurare - Competiţia 4/2004

S1       S2      S3      S4      S5       S6      S7      S8

Subprogramul 3 "POLEVIT"

292

3487

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE " PIETROASA" EVALUAREA POTENTIALULUI PRIVIND PRACTICAREA VITICULTURII ECOLOGICE, CONFORM LEGISLATIEI DIN TARA NOASTRA

293

3477

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE SI AGROCHIMIE BUCUREȘTI CUANTIFICAREA UNOR FACTORI CARACTERISTICI ROMÂNIEI PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI ȘI CALITĂȚII FRUCTELOR LA PRUN

294

3471

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ PITEȘTI-MĂRĂCINENI CERCETĂRI PRIVIND TEHNOLOGIA PRODUCERII MATERIALULUI SĂDITOR DESTINAT ÎNFIINȚĂRII PLANTAȚIILOR POMICOLE ORGANICE, CONFORM STANDARDELOR ÎN DOMENIU

295

3494

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU PRODUCEREA HIBRIZILOR F1 COMERCIALI DE CONOPIDĂ

296

3451

STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ VOINEȘTI SISTEM INTEGRAT PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII MERELOR LA UNELE SOIURI CU REZISTENȚĂ LA BOLI PE PIAȚA ROMÂNEASCĂ.

297

3524

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE ȘTEFĂNEȘTI - ARGEȘ TEHNICI MODERNE NECONVENȚIONALE DE ÎNMULȚIRE RAPIDĂ A UNOR SPECII HORTICOLE DEFICITARE ÎN ȚARA NOASTRĂ

298

3460

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ VÂLCEA STABILIREA UNOR CONCEPTE ȘI SISTEME DE CULTURĂ NOI, MODERNE ȘI EFICIENTE LA DIFERITE SPECII POMICOLE PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE DIN CÂMPIA ROMÂNĂ

299

3528

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE ODOBEȘTI - VRANCEA STABILIREA TEHNOLOGIEI DE CULTURĂ LA CLONA DE PERSPECTIVĂ FETEASCĂ NEAGRĂ 7-20, ÎN CONDIȚIILE ECOSISTEMULUI VITICOL AL PODGORIEI ODOBEȘTI

300

3512

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ SI VINIFICATIE, VALEA CĂLUGĂREASCĂ OPTIMIZAREA UNOR VERIGI TEHNOLOGICE CU IMPACT ASUPRA CALITĂȚII MATERIALULUI SĂDITOR VITICOL, ÎN SCOPUL CREȘTERII RANDAMENTULUI ÎN VIȚE ALTOITE

301

3458

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ VÂLCEA VALORIFICAREA VARIABILITĂȚII GENETICE LA NUC, ALUN, CASTAN PRIN OBȚINEREA UNOR NOI ELITE COMPETITIVE ȘI ADAPTATE LA DIFERITE ZONE ECOLOGICE DIN ROMÂNIA.

302

3523

INSITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ȘI IZOTOPICE RM VÂLCEA DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE NOI TEHNICI DE ANALIZĂ IZOTOPICĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE ANALIZĂ ȘI CONTROL DIN INDUSTRIA AGRICOLĂ ÎN VEDEREA ALINIERII LA CERINȚELE IMPUSE DE UE

303

3516

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ ȘI FLORICULTURĂ VIDRA MENȚINEREA ȘI CONSOLIDAREA CARACTERELOR ȘI ÎNSUȘIRILOR VAȘLOROASE ALE NOILOR SOIURI ROMÂNEȘTI DE MAZĂRE ȘI FASOLE DE GRĂDINĂ ÎN PROCESUL DE PRODUCERE A SEMINȚELOR

304

3457

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ VÂLCEA VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A RESURSELOR NATURALE DIN CÂMPIA ROMÂNĂ PRIN CULTURA SUPERINTENSIVĂ, ÎN DIFERITE SISTEME A MĂRULUI.

305

3522

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ ȘI FLORICULTURĂ VIDRA MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR DE COMBATERE INTEGRATĂ A AGENȚILOR PATOGENI ȘI A DĂUNĂTORILOR LA CULTURILE DE TOMATE ȘI CASTRAVEȚI DIN SOLARII

306

3468

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ PITEȘTI-MĂRĂCINENI PRODUCEREA ȘI CONSERVAREA CATEGORIILOR BIOLOGICE "PREBAZĂ" ȘI "BAZĂ" PENTRU RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR U.E. ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII MATERIALULUI SĂDITOR POMICOL LIBER DE VIRUSURI

307

3531

STATIUNEA DE DEZVOLTARE POMICOA BUZAU CERCETĂRI PRIVIND IMPLEMENTAREA TEHNICILOR MODERNE ÎN PRACTICA PEPINIERISTICĂ, PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ȘI COMPETITIVITĂȚII ÎN PRODUCEREA ȘI VALORIFICAREA MATERIALULUI SĂDITOR POMICOL ȘI DENDROLOGIC

308

3530

STATIUNEA DE DEZVOLTARE POMICOA BUZAU CERCETĂRI PRIVIND EXTINDEREA PERIOADEI DE RECOLTARE LA CĂPȘUN, UTILIZÂND CARACTERUL DE REMONTANȚĂ ȘI MANIPULAREA TEHNOLOGIILOR DE CULTURĂ LA NOILE SOIURI ȘI SELECȚII

313

3536

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCUREȘTI PRODUCERE DE MASCULI STERILI DE DIPTERE ȘI UTILIZAREA LOR ÎN LIMITAREA ATACULUI DE MUȘTELE FRUCTELOR ÎN POMICULTURA DURABILĂ ȘI ECOLOGICĂ

349

3525

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ, IERNUT ASIGURAREA POTENȚIALULUI GENETIC LA SCARĂ COMERCIALĂ AL SOIURILOR AUTOHTONE VALOROASE, DIN SPECIILE DE LEGUME CULTIVATE ÎN ZONA TRANSILVANIEI, PRIN PRODUCEREA SEMINȚELOR DIN CATEGORII BIOLOGICE SUPERIOARE

357

3505

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ ȘI FLORICULTURĂ VIDRA OMOLOGAREA UNOR SOIURI DE GLADIOLE, LALELE, TRANDAFIRI

358

3532

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE - FILIALA IAȘI MODERNIZAREA TEHNOLOGIEI DE COMBATERE INTEGRATĂ A BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR VIȚEI DE VIE, ÎN CORELAȚIE CU STUDIUL IMPACTULUI PESTICIDELOR ASUPRA PROCESELOR FIZIOLOGICE ȘI BIOCHIMICE DIN PLANTĂ ȘI A POSIBILEI REMANENȚE ÎN

3464

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE MURFATLAR INVENTARIEREA, EVALUAREA SI CONSERVAREA SURSELOR REGIONALE DE GERMOPLASMA, IN VEDEREA ADAPTARII SORTIMENTELOR DE SOIURI VINIFERA LA CERINTELE STRUCTURALE SI NORMELE DE CALITATE ALE U.E

3483

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI CREȘTEREA REZISTENȚEI PLANTELOR LA FACTORII DE STRES ȘI A NIVELULUI CANTITATIV ȘI CALITATIV AL PRODUCȚIEI HORTICOLE(PEPENI VERZI, PIERSIC ȘI VIȚĂ DE VIE) PRIN UTILIZAREA COMPUȘILOR ORGANICI NATURALI AI BORULUI, CA SECVENȚĂ TEHNOLOGICĂ EFICIENTĂ ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PRODUSE ECOLOGICE''

3498

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU PRODUCEREA MATERIALULUI LEGUMICOL, SEMINCER ȘI SĂDITOR DE BAZĂ CU ÎNSUȘIRI BIOLOGICE ȘI FITOSANITARE CORESPUNZĂTOARE STANDARDELOR DE CALITATE A COMUNITĂȚII EUROPENE. ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNEI TEHNOLOGII DE PRODUCERE A SEMINȚELOR, PENTRU NOILE SOIURI DE ARDEI ÎN SISTEMUL AGRICULTURII BIOLOGICE ȘI CONVENȚIONALE, COMPETITIVĂ STANDARDELOR UE.

S1       S2      S3      S4      S5       S6      S7      S8