Proiecte în desfăşurare - Competiţia 4/2004

S1       S2      S3      S4      S5       S6      S7      S8

Subprogramul 4 "ZOOMED"

Nr. contract

Nr. Proiect

CONTRACTOR

TITLU PROIECTULUI

274

4466

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OVINE ȘI CAPRINE PALAS-CONSTANȚA EVALUAREA RISCURILOR LA CONSERVAREA GENETICĂ A POPULAȚIILOR MICI DE OVINE

275

4465

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OVINE ȘI CAPRINE PALAS-CONSTANȚA TEHNOLOGIA DE PRODUCERE A MATERIALULUI BIOLOGIC DESTINAT AMELIORĂRII OVINELOR DIN DOBROGEA

278

4464

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINĂ "GRIGORE ANTIPA" CONSTANȚA TEHNOLOGII PENTRU PRODUCEREA PRELUCRAREA ȘI VALORIFICAREA EPIBIOZEI MARINE

279

4472

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR - BALOTESTI OPTIMIZAREA NUTRITIEI IN VEDEREA CRESTERII CONVERSIEI FURAJELOR LA VACILE DE LAPTE PERFORMANTE IN CONDITII DE STRES TERMIC DIRIJAT, CTEMERAT SI SEZONIER

280

4473

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI CERCETARI PRIVIND OBTINEREA SI ASIGURAREA CALITATII UNUI PRODUS ENZIMATIC DE UZ ZOOTEHNIC IN VEDEREA INDEPARTARII FACTORILOR ANTINUTRITIONALI

281

4478

UNIVERSITATEA AL. I. CUZA IAȘI REALIZAREA UNUI MODUL DE MICROFERMA PENTRU INTRODUCEREA IN ACVACULTURA ROMANEASCA A UNEI SPECII VALOROASE DE SOMN AFRICAN (CLARIAS GARIEPINUS) SI ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE CRESTERE SUPERINTENSIVA IN SISTEM INCHIS

282

4484

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICĂ, PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ GALAȚI TEHNOLOGIE DE VALORIFICARE COMPLEXĂ A BIORESURSELOR ACVATICE PRIN POLICULTURĂ INTERSPECIFICĂ A SPECIILOR DE STURIONI ENDEMICE ȘI ACLIMATIZAȚI ,

283

4494

S.C. SERICAROM S.A. TEHNOLOGIE DE UTILIZARE A SOIURILOR DE DUD IN CORELATIE CU STADIILE LARVARE, SP. BOMBYX MORI, IN DIFERITE ZONE ECOPEDOLOGICE ALE TARII

284

4495

SOCIETATEA COMERCIALA DE CERCETARE DEZVOLTARE RURALA S.A. CRISTIAN, SIBIU TEHNOLOGII NOI, EUROCOMPATIBILE, PRIVIND VALORIFICAREA CU TAURINELE A FONDULUI ZOOTEHNIC SI PASTORAL IN ZONA MONTANA

285

4492

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PISCICOLA NUCET TEHNOLOGII DE CRESTERE IN SISTEM INTENSIV SI SUPERINTENSIV A CRAPULUI DE CULTURA IN SPATII PROTEJATE

286

4514

INSTITUTUL DE BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ MANIPULAREA PROCESELOR RUMINALE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚELOR PRODUCTIVE ALE RUMEGĂTOARELOR PRIN REDUCEREA DEGRADĂRII PROTEINELOR DIN RAȚII

287

4457

SCPAB TARGU MURES INFIINTAREA DE MICROFERME DE ANIMALE DE BLANA PE LANGA UNITATILE DE PROCESARE A CARNII IN SCOPUL CONVERSIEI ECOLOGICE A DESEURILOR

288

4452

SC INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU APICULTURĂ SA OBȚINEREA UNUI PRODUS NATURAL (APITERAPEUTIC) DE UZ VETERINAR DESTINAT TRATAMENTULUI ȘI PROFILAXIEI RAHITISMULUI

289

4482

STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE PENTRU OVINE POPĂUȚI - BOTOȘANI DIVERSIFICAREA PRODUCȚIILOR LA RASA KARAKUL ȘI ȚURCANĂ PE BAZA ÎNCRUCIȘĂRILOR CU BERBECI AWASSI

291

4502

S.N "INSTITUTUL PASTEUR" S.A. PROTEINE DE FUZIUNE ȘI MOLECULE DE ADN RECOMBINANT UTILIZABILE IN CONTROLUL SALMONELOZELOR AVIARE

359

4456

INSTITUTUL DE BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ CERCETĂRI PRIVIND METODICA SI MANAGEMENTUL CONTROLULUI PRODUCȚIEI DE LAPTE LA OVINE ÎN ROMÂNIA, ÎN CONTEXTUL REGLEMENTĂRILOR INTERNAȚIONALE

360

4468

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OVINE ȘI CAPRINE PALAS-CONSTANȚA FOLOSIREA PRECOCE LA REPRODUCȚIE A TINERETULUI OVIN ȘI CAPRIN

361

4458

SCPAB TARGU MURES CRESTEREA CHINCHILEI, O POSIBILITATE DE DEVERSIFICARE A PRODUCTIEI DE BLANURI SI SPORIRE A VENITURILOR DIN GOSPODARIILE POPULATIEI

290

4513

SC INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU APICULTURĂ SA TEHNOLOGIE DE FORMARE A FAMILIILOR DE ALBINE ÎN CONDIȚII ECOLOGICE

4480

STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE PENTRU OVINE POPĂUȚI - BOTOȘANI ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎNSUȘIRILOR PRODUCTIVE ALE CAPRELOR CRESCUTE ÎN PARTEA DE N -E A MOLDOVEI

4481

STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE PENTRU OVINE POPĂUȚI - BOTOȘANI CERCETĂRI PRIVIND MANIFESTĂRILE ETOLOGICE NUTRIȚIONALE LA MIEI ÎN INTERRELAȚIE CU FACTORII MICRO ȘI MACROMEDIULUI DE CREȘTERE ȘI EXPLOATARE

S1       S2      S3      S4      S5       S6      S7      S8