Proiecte în desfăşurare - Competiţia 4/2004

S1       S2      S3      S4      S5       S6      S7      S8

Subprogramul 2 "GESICA"

Nr. contract

Nr. Proiect

CONTRACTOR

TITLU PROIECTULUI

309

2490

ASOCIAȚIA GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE BUCOVINA ECO-GENETICA "PROIECT DE VALORIFICARE ON-LINE A INFORMAȚIILOR ECOGENETICE PENTRU SISTEME DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ ADECVATE ZONEI DE NORD A ROMÂNIEI"

310

2457

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR BRAȘOV STABILIREA PARAMETRILOR CANTITATIVI ȘI CALITATIVI AI NOILOR SOIURI OMOLOGATE ȘI DE PERSPECTIVĂ DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI PENTRU OBȚINEREA UNUI FURAJ CU VALOARE NUTRITIVĂ OPTIMĂ PENTRU O CONVERSIE EFICIENTĂ ÎN PRODUSE ANIMALIERE

311

2521

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ȘI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAȘOV OPTIMIZAREA FACTORILOR DE PRODUCTIE LA CULTURA SFECLEI DE ZAHAR PENTRU LIMITAREA EFECTELOR SECETEI ÎN VEDEREA OBTINERII UNOR PRODUCTII DE PESTE 8 T/HA IN FERME PRIVATE

312

2473

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA FUNDULEA ELABORAREA DE SISTEME ZONALE INTEGRATE PENTRU VALORIFICAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR LIMITATE DE APĂ DE IRIGARE LA PRINCIPALELE CULTURI DE CÂMP

314

2461

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ FUNDULEA ÎMBUNĂTĂȚIREA STABILITĂȚII PRODUCȚIEI DE BOABE LA TRITICALE PRIN AMELIORARE REZISTENȚEI LA ÎNCOLȚIREA ÎN SPIC

315

2479

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF MÂRȘANI MĂSURI TEHNOLOGICE PENTRU LIMITAREA EFECTULUI PRODUS DE STRESUL TERMOHIDRIC LA CARTOF

316

2504

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ FUNDULEA OBȚINEREA ȘI IDENTIFICAREA DE GENOTIPURI DE ORZ DE TOAMNĂ REZISTENTE LA IERNARE, PRETABILE PENTRU MALȚ ȘI BERE

317

2505

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ FUNDULEA REDUCEREA EFECTELOR NEGATIVE ALE PLOILOR DIN PERIOADA DE RECOLTARE ASUPRA CALITĂȚII DE PANIFICAȚIE ȘI PRODUCȚIEI LA GRÂU, PRIN CULTIVAREA DE SOIURI REZISTENTE LA ÎNCOLȚIREA ÎN SPIC

318

2506

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ FUNDULEA STABILIREA NIVELULUI DE REZISTENȚĂ LA ATACUL SFREDELITORULUI EUROPEAN AL PORUMBULUI (OSTRINIA NUBILALIS HBN.) A UNUI SORTIMENT DE HIBRIZI DE PORUMB, CARE APARȚIN UNOR GRUPE DE PRECOCITATE DIFERITE

319

2468

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR BRAȘOV STUDII, METODE ȘI ECOTEHNICI DE GOSPODĂRIRE DURABILĂ A PĂȘUNILOR DIN PARCUL NATURAL BUCEGI

320

2467

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI TEHNOLOGIE ECOLOGICA PENTRU PROTECTIA CULTURILOR DE PLANTE MEDICINALE

321

2478

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ PODU-ILOAIEI, IAȘI TEHNOLOGII ȘI SISTEME DE CULTURĂ ZONALE PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI, AMELIORAREA FERTILITĂȚII SOLURILOR ȘI PENTRU LIMITAREA EROZIUNII ȘI A ALTOR PROCESE DE DEGRADARE A TERENURILOR ARABILE ȘI ZONAREA AGROECOLOGICĂ A ACESTORA

322

2460

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR BRAȘOV STANDARDIZAREA AMESTECURILOR DE GRAMINEE CU LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI PENTRU DIFERITE ZONE ECOLOGICE ȘI MODURI DE FOLOSIRE

323

2517

SCDP JUCU CLUJ CERCETARI PRIVIND ASPECTELE BIOLOGICE ȘI ELEMENTELE TEHNOLOGICE CARE INFLUENTEAZĂ PRODUCTIA DE SAMANTA LA LEGUMINOASE PERENE DE PAJISTI IN SCOPUL OBTINERII SEMINTELOR DE CALITATE NECESARE INFIINTARII DE PAJISTI SEMANATE PRODUCTIVE CALITATIV SUPERIOARE

324

2523

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR BRAȘOV ELABORAREA DE SISTEME TEHNOLOGICE OPTIME PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR SEMĂNATE, EFICIENTE CANTITATIV, CALITATIV ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

325

2525

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR BRAȘOV ELABORAREA DE NOI TEHNOLOGII PENTRU PRODUCEREA DE SĂMÂNȚĂ LA SOIURILE DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI RECENT CREATE

326

2529

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA PAJISTILOR PERMANENTE DIN ZONA DE DEAL DIN SUDUL TRANSILVANIEI IN VEDEREA REALIZARII UNOR PRODUCTII INSEMNATE IN FERMELE PRIVATE

327

2477

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCUREȘTI ELABORAREA ȘI MANAGEMENTUL PROTECȚIEI CULTURILOR DE PORUMB PRIN COMBATEREA PRINCIPALELOR BOLI, DĂUNĂTORI ȘI BURUIENI

328

2469

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA FUNDULEA EVALUAREA REZISTENȚEI PORUMBULUI LA TEMPERATURI SCĂZUTE ȘI LA ATACUL AGENȚILOR PATOGENI DIN SOL ÎN FAZELE DE VEGETAȚIE CARACTERISTICE

329

2481

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF MÂRȘANI SOLUȚII TEHNOLOGICE NOI PENTRU PROTECȚIA CARTOFULUI ÎMPOTRIVA ATACULUI DE STOLBUR (POTATO STOLBUR PHYTOPLASMA)

330

2511

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCUREȘTI SOLUȚII TEHNOLOGICE NOI DE CREȘTERE ȘI APLICARE A HETEROPTERELOR PRĂDĂTOARE ÎN PROTECȚIA CULTURILOR AGRICOLE ECOLOGICE

331

2510

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCUREȘTI TEHNOLOGIE SI PRODUS PENTRU CRESTEREA PRODUCTIEI CULTURILOR ENTOMOFILE PRIN FOLOSIREA ATRACTANTILOR PENTRU POLENIZATORI

354

2509

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ FUNDULEA CERCETĂRI PRIVIND DINAMICA GĂRGĂRIȚEI TANYMECUS DILATICOLLIS GYLL. CULTURILOR DE FLOAREA-SOARELUI ȘI POSIBILITĂȚILE DE COMBATERE ALE ACESTEIA, ÎN CONTEXTUL AGRICULTURII DURABILE

355

2526

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ FUNDULEA MARKERI MOLECULARI PENTRU INTROGRESIA DE GENE DE LA SECARĂ ÎN GENOMUL GRÂULUI, CU EFECT ASUPRA PRODUSELOR AGRICOLE

356

2458

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR BRAȘOV CONSOLIDAREA ECHILIBRELOR ENTOMOCENOTICE DIN PAJIȘTI PERMANENTE PRIN STUDIUL INTERACȚIUNILOR STRUCTURALE

2462

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ ORADEA CERCETARI PRIVIND MANAGEMENTUL INTEGRAT DE PROTECȚIE A CULTURII PORUMBULUI IMPOTRIVA ATACULUI SPECIEI DIABROTICA VIRGIFERE VIRGIFERE (LE CONTE) ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI SISTEM DE AGRICULTURĂ DURABILĂ ÎN PARTEA DE NV A ROMÂNAIEI

S1       S2      S3      S4      S5       S6      S7      S8