Rezultatele

contestațiilor depuse în urma evaluării ofertelor din competiţia de proiecte 4/2004

Conducerea Programului AGRAL anunţă public rezultatele contestaţiilor la evaluarea ofertelor de proiecte depuse în cadrul competiţiei 4/2004.

Aceste rezultate sunt redate în lista de mai jos:

Nr. Crt.NR. PROIECTNUMAR CONTESTAȚIERezultat contestatieTITLU PROIECT
11450741/26.07.200487,00ESTIMAREA ȘI PROGNOZAREA CU AJUTORUL MODELELOR INFORMATICE A EVOLUȚIEI PROCESELOR DE EROZIUNE HIDRICĂ ȘI A INFLUENȚEI ASUPRA PRODUCTIVITĂȚII SOLURILOR DE PE VERSANȚII CU FOLOSINȚE AGRICOLE
21451742/26.07.200489,00DIMINUAREA IMPACTULUI PROCESELOR EROZIONALE ASUPRA RESURSELOR DE SOL ȘI APĂ DIN ZONELE COLINARE
31453739/26.07.200445,00CERCETAREA PRETABILITATII SOLURILOR VITICOLE (VITISOLURI) DIN AREALELE DELIMITATE, CU VOCATIE PENTRU OBTINEREA PRODUSELOR CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATA, DE INALTA CALITATE (DOC - IC) DE PE TERITORIUL PIEMONTULUI GETIC
41454740/26.07.200484,66METODĂ BIOLOGICĂ DE PREZERVARE ȘI POTENȚARE A FERTILITĂȚII SOLULUI ÎN PLANTAȚIILE VITICOLE ÎN CONTEXTUL PROMOVĂRII UNEI VITICULTURI DURABILE
51457887/27.07.2004neeligibilIMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A SISTEMELOR ORĂȘENEȘTI DE APĂ PRIN TEHNOLOGII DE VALORIFICARE A NĂMOLURILOR REZIDUALE ÎN POMICULTURĂ
61459846/27.07.200475,75PRODUSE ECOLOGICE HIBRIDE CU ACTIUNE MULTIPLĂ APLICABILE ANTERECOLTARE ȘI POST RECOLTARE LA CULTURILE DE POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI
71462845/27.07.200481,99ZONAREA CULTURII CAISULUI ȘI PIERSICULUI PRIN MODELAREA PROBABILITĂȚII DE APARIȚIE A PAGUBELOR PROVOCATE DE FACTORII DE STRES CLIMATICI
81467737/26.07.200485,33EVALUAREA RISCULUI LA ALUNECARE A VERSANȚILOR CU FOLOSINȚE AGRICOLE
91469877/27.07.200446,66PROIECT MODEL PRIVIND ECOLOGIZAREA TERENURILOR SI A CONDITIILOR DE MEDIU DIN CADRUL UNUI PERIMETRU CARACTERISTIC DIN LUNCA SIRETULUI AMENAJAT CU LUCRARI DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
101470877/27.07.200448,66PROIECT PILOT DE REABILITARE, RECONSTRUCTIE ECOLOGICA SI DE DEZVOLTARE DURABILA A UNOR TERENURI DIN LUNCA ECHIPATE CU LUCRARI DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
111471758/26.07.200484,24STABILIREA UNOR FACTORI IMPLICAȚI ÎN PROCESUL DE HIPERACUMULARE A ZINCULUI PENTRU OPTIMIZAREA FITOEXTRACȚIEI DIN SOLURI POLUATE
121480866/27.07.200485,66CERCETĂRI PRIVIND EVALUAREA GRADULUI DE ÎNCĂRCARE A UNOR SOLURI URBANE ȘI PERIURBANE CU POLUANȚI ORGANICI PERSISTENȚI -BIFENILI POLICLORURAȚI ȘI DIOXINE
131484864/27.07.200490,33MODEL DE EVALUARE A BILANȚULUI AZOTULUI LA NIVEL DE FERMĂ PENTRU VALORIFICAREA EFICIENTĂ ECOLOGIC ȘI ECONOMIC A ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE ȘI MINERALE
141485865/27.07.200486,00EVALUAREA TERENURILOR ERODATE DIN BAZINELE HIDROGRAFICE MICI ȘI STABILIREA METODELOR ȘI TEHNICILOR PENTRU REFACEREA POTENȚIALULUI LOR PRODUCTIV
151487800/27.07.200485,99METODE SI TEHNOLOGII NECONVENTIONALE DE UTILIZARE A MATERIALELOR TEXTILE CA SUBSTRAT BIODEGRADABIL PENTRU OBTINEREA MATERIALULUI SADITOR HORTICOL
161488868/27.07.200485,33UTILIZAREA INFORMAȚIEI NUMERICE DE TEREN PENTRU EVALUAREA INDICATORILOR AGROECOLOGICI CARE CARACTERIZEAZĂ VULNERABILITATEA SISTEMELOR DE CULTURĂ DIN ZONELE COLINARE
171492751/26.07.200483,33OPTIMIZAREA REGIMULUI ELEMENTELOR NUTRITIVE ÎN SOTEMUL SOL-PLANTĂ LA CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN REGIM DE AGRICULTURĂ BIOLOGICĂ
181502867/27.07.200486,00INOCULAREA CU DIAZOTROFI SI MICORIZE CA METODA ECOLOGICA SI EFICIENTA ECONOMIC DE PROTECTIE SI UTILIZARE DURABILA A SOLURILOR SLAB PRODUCTIVE
191503880/27.07.200488,83MONITORIZAREA EFECTULUI INDUS PRIN UTILIZAREA DE NOI MATERIALE CARBONICE MICROSTRUCTURATE ASUPRA DEZVOLTARII "IN VITRO" A UNOR SPECII DE PLANTE CU VALOARE ECONOMICA SI ECOLOGICA
201507883/27.07.200442,33CERCETARI PRIVIND EVOLUTIA IN TIMP A AMENAJARILOR DE IRIGATII IN VEDEREA ELABORARII DE SOLUTII PENTRU RETEHNOLOGIZAREA (EFICIENTIZAREA) ACESTORA, IN CONTEXTUL PROTEJARII (CONSERVARII) SI IMBUNATATIRII FACTORILOR DE MEDIU
212457814/27.07.200486,33STABILIREA PARAMETRILOR CANTITATIVI ȘI CALITATIVI AI NOILOR SOIURI OMOLOGATE ȘI DE PERSPECTIVĂ DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI PENTRU OBȚINEREA UNUI FURAJ CU VALOARE NUTRITIVĂ OPTIMĂ PENTRU O CONVERSIE EFICIENTĂ ÎN PRODUSE ANIMALIERE
222458815/27.07.200486,00CONSOLIDAREA ECHILIBRELOR ENTOMOCENOTICE DIN PAJIȘTI PERMANENTE PRIN STUDIUL INTERACȚIUNILOR STRUCTURALE
232459816/27.07.200473,16CREAREA DE SOIURI PERFORMANTE DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI PENTRU MULTIFUNCȚIONALITATEA PAJIȘTILOR, ÎN CONDIȚIILE AGRICULTURII DURABILE DIN ROMÂNIA
242461802/27.07.200487,33ÎMBUNĂTĂȚIREA STABILITĂȚII PRODUCȚIEI DE BOABE LA TRITICALE PRIN AMELIORARE REZISTENȚEI LA ÎNCOLȚIREA ÎN SPIC
252475793/27.07.200437,33SPORIREA EFICIENȚEI LUCERNEI ȘI TRIFOIULUI ROȘU PRIN FOLOSIREA UNOR SOIURI AUTOHTONE, CARE VALORIFICĂ MAI EFICIENT CONDIȚIILE CLIMATULUI CONTINENTAL EXCESIV, ȘI CREAZĂ CONDIȚII MAI FAVORABILE PENTRU ALCĂTUIREA UNOR AMESTECURI INTENSIVE
262477871/27.07.200486,99ELABORAREA ȘI MANAGEMENTUL PROTECȚIEI CULTURILOR DE PORUMB PRIN COMBATEREA PRINCIPALELOR BOLI, DĂUNĂTORI ȘI BURUIENI
272482757/26.07.200481,16ÎMBUNĂTĂȚIREA BIOLOGICA A PAJISTILOR NATURALE SUPUSE DEGRADARII DATORITA EROZIUNII ÎN CAMPIA JIJIEI DE SUS
282487820/27.07.200472,74APLICAREA TEHNICILOR INFORMATICE PENTRU OPTIMIZAREA SISTEMELOR TEHNOLOGICE DE CULTURA A CEREALELOR SI PLANTELOR TEHNICE PRIN UTILIZAREA BIOFERTILIZATORILOR
292504801/27.07.200487,83OBȚINEREA ȘI IDENTIFICAREA DE GENOTIPURI DE ORZ DE TOAMNĂ REZISTENTE LA IERNARE, PRETABILE PENTRU MALȚ ȘI BERE
302512894/27.07.200441,00INDIVIDUALIZAREA TRATAMENTELOR CHIMICE, ELEMENT AL CRESTERII EFICIENTEI ECONOMICE A CONTROLULUI MANEI CARTOFULUI SI DE PROTECTIE A MEDIULUI
312514807/27.07.200478,32ELABORAREA SOLUTIILOR ȘI TEHNICILOR DE CULTURA PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI ECOLOGIC IN VEDEREA CRESTERII POTENTIALULUI ECOLOGIC PRODUCTIV AL ECOSISTEMELOR PRATICOLE DEGRADABILE CORSPUNZATOARE PRINCIPIIOR DEZVOLTARII DURABILE ȘI PROTECTIE MEDIULUI
322515888/27.07.200443,33OBTINEREA DE NOI GENOTIPURI LA PHASEOLUS VULGARIS L. ÎN SCOPUL DIVERSIFICĂRII RESURSELOR DE GERMOPLASMĂ IN CULTURILE AUTOHTONE
332516876/27.07.200477,91OPTIMIZAREA ȘI OMOLOGAREA TEHNOLOGIEI COMBATERII PITICIRII GALBENE A ORZULUI ÎN TRANSILVANIA
342522786/27.07.200472,16VALORIFICAREA PRIN CULTURI DE ȚESUTURI A UNOR GENOTIPURI VALOROASE DIN SPECIA GENTIANA LUTEA L. ÎN SCOPUL IDENTIFICĂRII DE NOI RESURSE UTILE ÎN PROCESUL DE AMELIORARE
352524817/27.07.200481,33ELABORAREA UNUI SISTEM ECOLOGIC DE PRODUCERE ȘI VALORIFICARE A FURAJELOR PE PAJIȘTI CORESPUNZĂTOR STANDARDELOR U.E.
362527818/27.07.200476,00MODELE MATEMATICE SI INSTRUMENTE INFORMATICE PENTRU ANALIZA SI SUPRAVEGHEREA STĂRII DE CALITATE A PAJIȘTILOR
372529784/27.07.200490,66CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA PAJISTILOR PERMANENTE DIN ZONA DE DEAL DIN SUDUL TRANSILVANIEI IN VEDEREA REALIZARII UNOR PRODUCTII INSEMNATE IN FERMELE PRIVATE
383451828/27.07.200488,66SISTEM INTEGRAT PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII MERELOR LA UNELE SOIURI CU REZISTENȚĂ LA BOLI PE PIAȚA ROMÂNEASCĂ.
393452825/27.07.200476,56REABILITAREA CULTURII PĂRULUI PRIN CREAREA ȘI PROMOVAREA SORTIMENTULUI REZISTENT SAU TOLERANT LA PRINCIPALII AGENȚI BIOTICI CARE AU DETERMINAT DECLINUL ACESTEI SPECII
403453827/27.07.200477,49CREAREA SI EXPLORAREA RAPIDĂ A MATERIALULUI INIȚIAL DE AMELIORARE ÎN SCOPUL SELECȚIEI ȘI OMOLOGĂRII DE NOI SOIURI DE MĂR CU POTENȚIAL CALITATIV ȘI PRODUCTIV SUPERIOR, CU REZISTENTĂ GENETICĂ LA BOLI.
413454826/27.07.200476,33STRATEGII ALTERNATIVE, ECONOMICE ȘI NEPOLUANTE PENTRU FITOPROTECȚIA INTEGRATĂ A MĂRULUI.
423455778/26.07.200475,33OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE OBȚINERE A MATERIALULUI SĂDITOR VITICOL UTILIZAND UN BIOSTIMULATOR NATURAL DE CALUSARE.
433456765/26.07.200480,49OBȚINEREA ȘI OMOLOGAREA UNEI CLONE CU ÎNSUȘIRI SUPERIOARE DE PRODUCȚIE ȘI CALITATE A SOIULUI AUTOHTON FRÂNCUȘĂ COMPONENT AL SORTIMENTULUI PENTRU PRODUCEREA VINURILOR DE TIP COTNARI
443459755/26.07.200480,33UTILIZAREA UNOR METODE DE COMBATERE INTEGRATĂ A BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR LA PRUN PENTRU OBȚINEREA DE FRUCTE COMPETITIVE PE PIAȚA INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ.
453463762/26.07.200478,83SISTEM DE CULTURĂ DURABIL, SPECIFIC ÎNSUȘIRILOR AGROBIOLOGICE ALE SOIULUI NOU MAMAIA, PENTRU OBȚINEREA CONSTANTĂ A VINURILOR ROȘII DE CALITATE DOC.
463467843/27.07.200484,99ELABORAREA UNOR SISTEME INTEGRATE DE DIAGNOSTIC ȘI CONTROL AL VIRUSURILOR SPECIFICE CĂPȘUNULUI ȘI ARBUȘTILOR FRUCTIFERI ÎN VEDEREA OBȚINERII DE MATERIAL SĂDITOR CONFORM STANDARDELOR DE CALITATE ALE U. E.
473468844/27.07.200491,08PRODUCEREA ȘI CONSERVAREA CATEGORIILOR BIOLOGICE "PREBAZĂ" ȘI "BAZĂ" PENTRU RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR U.E. ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII MATERIALULUI SĂDITOR POMICOL LIBER DE VIRUSURI
483469847/27.07.200480,49MODEL DE STUDIU AL INTERFERTILITĂȚII SOIURILOR DE CIREȘ, RECENT CREATE ÎN ROMÂNIA, PRIN METODA HIBRIDĂRII DIALELE CONTROLATE, PENTRU ASIGURAREA EXPRIMĂRII ÎNTREGULUI LOR POTENȚIAL AGROPRODUCTIV ÎN NOILE PLANTAȚII COMERCIALE
493470841/27.07.200483,82MANAGEMENTUL MODERNIZĂRII TEHNOLOGIILOR DE EXPLOATARE ȘI AL VALORIFICĂRII PRODUCȚIEI, ÎN SCOPUL ADAPTĂRII FERMELOR POMICOLE MICI ȘI MIJLOCI LA EXIGENȚELE PIEȚEI U.E
503471840/27.07.200492,50CERCETĂRI PRIVIND TEHNOLOGIA PRODUCERII MATERIALULUI SĂDITOR DESTINAT ÎNFIINȚĂRII PLANTAȚIILOR POMICOLE ORGANICE, CONFORM STANDARDELOR ÎN DOMENIU
513474842/27.07.200486,99OBȚINEREA DE PORTALTOI NOI DE PĂR ADAPTAȚI PENTRU DIFERITE ZONE ECOLOGICE ȘI COMPATIBILITATE CU SOIURILE ALTOITE, PREMISĂ PENTRU REDRESAREA CULTURII PĂRULUI ÎN ROMÂNIA
523476788/27.07.200482,16TEHNOLOGII ALTERNATIVE DE OBȚINERE A MATERIALULUI SĂDITOR HORTICOL
533478874/27.07.200484,99STRATEGII NOI PENTRU TRATAREA ȘI STIMULAREA SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR LA LEGUME ȘI FLORI
543484805/27.07.200484,99DIFERENTIEREA TEHNOLOGIEI DE CULTURA A UNOR SOIURI APIRENE EXISTENTE ÎN PODGORIA DEALUL MARE ȘI STABILIREA UNOR AREALE FAVORABILE CULTURII ACESTORA ÎN FUNCTIE DE CONDITIILE ECOLOGICE ALE LOCATIEI RESPECTIVE
553485808/27.07.2004neeligibilIDENTIFICAREA VARIBILITĂȚII GENETICE PRIN MARKERI MOLECULARI ȘI CRIOSTOCAREA RESURSELOR DE GERMOPLASMĂ LA SOIURI DE VIȚĂ DE VIE VALOROASE
563488875/27.07.200478,32SELECȚIA CONSERVATIVĂ LA CELE MAI SOLICITATE SOIURI ROMÂNEȘTI DE VARZĂ TIMPURIE, SALATĂ ȘI SPANAC, PRECUM ȘI LA CELE NOU CREATE DE SALATĂ, MĂRAR ȘI LOBODĂ
573491791/27.07.200479,50EFICIENTIZAREA TEHNOLOGIEI DE ÎNFIINȚARE A PLANTAȚIILOR VITICOLE CONFORM PRINCIPIILOR DEZVOLTĂRII DURABILE.
583492790/27.07.200483,66VALORIFICAREA SURSELOR DE GERMOPLASMĂ DIN ZONA DE VEST A ȚĂRII - ALTELE DECÂT CELE CUNOSCUTE.
593495855/27.07.200481,24STUDIUL , DIVERSIFICAREA ȘI UTILIZAREA RESURSELOR DE GERMOPLASMĂ ÎN AMELIORAREA SALATEI, OMOLOGAREA UNUI GENOTIP NOU PENTRU SERĂ ȘI CÂMP, PENTRU CULTURĂ ÎN SISTEM BIOLOGIC ȘI CONVENȚIONAL, ÎNTRUNIND CALITĂȚI CE CORESPUND STANDARDELOR U.E."
603496858/27.07.200479,66TEHNOLOGIE NEPOLUANTĂ PENTRU OBȚINEREA BUTAȘILOR DE PORTALTOI NECESARI VITICULTURII ECOLOGICE
613499775/26.07.200477,00MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR DE SELECȚIE CONSERVATIVĂ LA PLANTELE DECORATIVE ȘI MEDICINALE CULTIVATE ÎN AGRICULTURĂ BIOLOGICĂ
623502873/27.07.200483,66STUDIUL UNOR FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ NIVELUL PRODUCȚIILOR ȘI PARAMETRII DE CALITATE A SEMINȚELOR LA SPECIILE DE LEGUME DIN FAMILIA SOLANACEAE; OBȚINEREA "SEMINȚEI AUTORULUI" ÎN VEDEREA POPULARIZĂRII ȘI PROMOVĂRII CULTIVARELOR NOI
633504853/27.07.200481,33CERCETARI PRIVIND ELABORAREA METODELOR SI TEHNOLOGILOR DE DIAGNOSTIC DE LABORATOR PENTRU MICOPLASMELE PATOGENE LA VITA DE VIE
643511773/26.07.200449,33SISTEM MANAGERIAL PENTRU PRODUCȚIA VITI VINICOLĂ FUNDAMENTAT PE MARKETING ASISTAT DE MECANISME DE INTERVENȚIE PE PIAȚĂ, ÎN CONTEXTUL POLITICILOR AGRICOLE ALE UNIUNII EUROPENE
653513823/27.07.200486,16VALORIFICAREA SUPERIOARA A SOIULUI FETEASCA REGALA SUB FORMA DE VINURI SPUMANTE CU CARACTERISTICI NOI OBTINUTE PRIN FERMENTAREA A DOUA IN RECIPIENTE METALICE DE PRESIUNE
663515798/27.07.200485,00PROCEDURA PENTRU AMPLASAREA , INFIINTAREA SI INTRETINEREA UNOR PLANTATII MAMA, IMPUSA DE RASPANDIREA VECTORILOR VIRUSURILOR VITEI DE VIE IN ZONA DEALURILOR MUNTENIEI
673524787/27.07.200488,66TEHNICI MODERNE NECONVENȚIONALE DE ÎNMULȚIRE RAPIDĂ A UNOR SPECII HORTICOLE DEFICITARE ÎN ȚARA NOASTRĂ
683529794/27.07.200486,58TEHNOLOGIA DE PRODUCERE A TOMATELOR ALTOITE DE SERA
693532806/27.07.200488,00MODERNIZAREA TEHNOLOGIEI DE COMBATERE INTEGRATĂ A BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR VIȚEI DE VIE, ÎN CORELAȚIE CU STUDIUL IMPACTULUI PESTICIDELOR ASUPRA PROCESELOR FIZIOLOGICE ȘI BIOCHIMICE DIN PLANTĂ ȘI A POSIBILEI REMANENȚE ÎN
703533832/27.07.200486,49MODERNIZAREA TEHNOLOGIEI DE COMBATERE A BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR PRUNULUI, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITATIVE ȘI CANTITATIVE A PRODUCȚIEI DE FRUCTE ȘI REDUCERII IMPACTULUI POLUANT AL PESTICIDELOR ASUPRA MEDIULUI
713534890/27.07.200482,91TEHNOLOGIE DE EXPLOATARE DURABILA A UNEI LIVEZI INTENSIVE DE MAR
723535804/27.07.200479,66SOLUTII TEHNOLOGICE PRIETENOASE MEDIULUI DE EXPLOATARE IN VITICULTURA PODISULUI CENTRAL MOLDOVENESC CU IMPACT POZITIV ASUPRA CALITATII PRODUCTIEI
733537848/27.07.200480,16MODEL FUNCȚIONAL PENTRU OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE COMBATERE A VIERMELUI MERELOR PRIN FOLOSIREA INDICILOR DE REZISTENȚĂ FAȚĂ DE INSECTICIDE
743539862/27.07.200446,66MODERNIZAREA USCATOARELOR PENTRU FRUCTE SI LEGUME CU REGIM DE FUNCTIONARE SEMICONTINUU DE TIP TUNEL
754456810/27.07.200484,67CERCETĂRI PRIVIND METODICA SI MANAGEMENTUL CONTROLULUI PRODUCȚIEI DE LAPTE LA OVINE ÎN ROMÂNIA, ÎN CONTEXTUL REGLEMENTĂRILOR INTERNAȚIONALE
764461870/27.07.200472,08IDENTIFICAREA MOLECULARA, INVENTARIEREA SI CONSERVAREA RASEI HUTUL DIN ROMANIA
774466771/26.07.200489,76EVALUAREA RISCURILOR LA CONSERVAREA GENETICĂ A POPULAȚIILOR MICI DE OVINE
784467767/26.07.200482,66TEHNOLOGII OPTIMIZATE PENTRU HRĂNIREA OVINELOR DE LAPTE
794468770/26.07.200483,83FOLOSIREA PRECOCE LA REPRODUCȚIE A TINERETULUI OVIN ȘI CAPRIN
804469766/26.07.200480,50TEHNOLOGII DE ÎNGRĂȘARE A IEZILOR PENTRU EXPLOATAȚIILE MICI ȘI MIJLOCII DE CAPRINE
814472822/27.07.200486,07OPTIMIZAREA NUTRITIEI IN VEDEREA CRESTERII CONVERSIEI FURAJELOR LA VACILE DE LAPTE PERFORMANTE IN CONDITII DE STRES TERMIC DIRIJAT, CTEMERAT SI SEZONIER
824479738/26.07.200481,00INTENSIFICAREA REPRODUCȚIEI PENTRU AMELIORAREA ȘI SPORIREA SUBPOPULAȚIILOR DE OVINE DIN VARIETĂȚILE DE CULOARE ALE RASEI KARAKUL DE BOTOȘANI
834480839/27.07.200483,59ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎNSUȘIRILOR PRODUCTIVE ALE CAPRELOR CRESCUTE ÎN PARTEA DE N -E A MOLDOVEI
844481792/27.07.200482,92CERCETĂRI PRIVIND MANIFESTĂRILE ETOLOGICE NUTRIȚIONALE LA MIEI ÎN INTERRELAȚIE CU FACTORII MICRO ȘI MACROMEDIULUI DE CREȘTERE ȘI EXPLOATARE
854487872/27.07.200480,51CREȘTEREA REPRODUCĂTORILOR APICOLI FEMELI ÎN EXTRASEZON PRIN UTILIZAREA TRÂNTORILOR OBȚINUȚI DIN FAMILII DE ALBINE CU STĂRI BIOLOGICE INDUSE
864489789/27.07.200478,07TEHNOLOGIE DE OBTINERE A NUTRETURILOR CONCENTRATE CU ADAUGIRI DE ZEOLITI PENTRU CRESTERE INTENSIVA A PASARILOR SI REDUCEREA CONCENTRATIEI DE AMONIAC
874493861/27.07.200479,83REDUCEREA NIVELULUI DE MINERALE DIN HRANA PĂSĂRILOR (PUI BROILERI ȘI GĂINI OUTOARE) PRIN UTILIZAREA UNOR PREMIXURI CU MINERALE CHELATATE ANORGANIC
884494779/26.07.200487,25TEHNOLOGIE DE UTILIZARE A SOIURILOR DE DUD IN CORELATIE CU STADIILE LARVARE, SP. BOMBYX MORI, IN DIFERITE ZONE ECOPEDOLOGICE ALE TARII
894495783/27.07.200485,91TEHNOLOGII NOI, EUROCOMPATIBILE, PRIVIND VALORIFICAREA CU TAURINELE A FONDULUI ZOOTEHNIC SI PASTORAL IN ZONA MONTANA
904497746/26.07.200470,75CERCETĂRI PRIVIND IMUNODIAGNOSTICUL ÎN INFESTAȚIA CU SARCOPTES SCABIE VAR.SUIS LA SUINE
914498747/26.07.200479,09ELABORAREA PRIN TEHNICI MOLECULARE ȘI IMUNOLOGICE A UNOR METODE RAPIDE DE DETECTARE A GERMENILOR DIN GENUL SALMONELLA DIN APĂ, FURAJE ȘI PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ ÎN SCOPUL PROTEJĂRII SĂNĂTĂȚII PUBLICE.
924499748/26.07.200475,67INVESTIGAȚII EPIDEMIOLOGICE PRIVIND IMPLICAREA PARAZITISMULUI CU NEOSPORA CANINUM ÎN PATOLOGIA ABORTIGENĂ ȘI NEONATALĂ LA TAURINE.
934501749/26.07.200479,76BIOPRODUSE OBȚINUTE PRIN TEHNOLOGIA ADN RECOMBINANT ÎN CONTROLUL HOLEREI AVIARE
944502878/27.07.200485,84PROTEINE DE FUZIUNE ȘI MOLECULE DE ADN RECOMBINANT UTILIZABILE IN CONTROLUL SALMONELOZELOR AVIARE
954503752/26.07.200474,32BIOSUPLIMENT NUTRIȚIONAL DE UZ VETERINAR
964504879/27.07.200481,42CERCETĂRI PRIVIND IMUNOSUPRAVEGHEREA INFESTAȚIEI CU TOXOPLASMA GONDII LA SUINE
974505753/26.07.200478,68CERCETĂRI ETIOPATOGENETICE ȘI ELABORAREA DE METODE DE DIAGNOSTIC DE LABORATOR ÎN SINDROMUL MULTISISTEMIC DE SLĂBIRE POSTÂNȚĂRCARE (CIRCOVIROZA PORCINĂ).
984506754/26.07.200479,59METODOLOGIE DE EVALUARE A IMUNITĂȚII ÎN PLEUROPNEUMONIA INFECȚIOASĂ PORCINĂ
994507837/27.07.200481,41STAND DE INSEMINARE INSTRUMENTALA A MATCILOR DE ALBINE
1004512881/27.07.200478,84METODA RAPIDA DE EVALUARE CANTITATIVA A NUMARULUI DE CELULE SOMATICE IN LAPTE
1014514811/27.07.200485,66MANIPULAREA PROCESELOR RUMINALE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚELOR PRODUCTIVE ALE RUMEGĂTOARELOR PRIN REDUCEREA DEGRADĂRII PROTEINELOR DIN RAȚII
1024516829/27.07.200480,25SISTEM RECIRCULANT DE ACVACULTURA SI HIDROPONIE
1035450764/26.07.200480,91ELABORAREA UNUI NOU PROCEDEU DE REDUCERE A IMPACTULUI DE MEDIU A REZIDUURILOR REZULTATE DIN OPERAȚIILE DE STABILIZARE FERICĂ ȘI CUPRICĂ A VINULUI
1045452763/26.07.2004neeligibilOPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE PRODUCERE A VINURILOR DOCC PRIN UTILIZAREA TULPINILOR DE DROJDII SELECTIONATE AUTOHTONE"
1055453824/27.07.200432,00SISTEM PENTRU MONITORIZAREA CONFORMITATII CALITATIVE SI SIGURANTEI VINURILOR CU DENUMIREA DE ORIGINE "DEALU MARE"
1065454768/26.07.200483,34TEHNOLOGII DE OBȚINERE ÎN CONDIȚII ECOLOGICE A LAPTELUI ȘI CĂRNII DE OVINE
1075457849/27.07.200481,66TEHNOLOGIE NECONVENȚIONALĂ DE COMBATERE A DĂUNĂTORILOR CEREALELOR ÎN PERIOADA DEPOZITĂRII, CU PRODUSE MINERALE NETOXICE, ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII SECURITĂȚII ALIMENTULUI ȘI NUTRIȚIEI UMANE
1085460743/26.07.200474,75REALIZAREA DE PRODUSE PROCESATE DIN FRUCTE CU UN CONȚINUT RIDICAT IN ANTIOXIDANȚI, IN SCOPUL PREVENIRII AFECȚIUNILOR DETERMINATE DE STRESUL OXIDATIV
1095461744/26.07.200484,09PRODUSE ALIMENTARE DIN CEREALE SI FRUCTE PENTRU DIABETICI
1105463857/27.07.200444,67MATERIALE EXPANDATE BIODEGRADABILE PENTRU AMBALARE ANTIȘOC, OBȚINUTE PRIN VALORIFICAREA MATERIILOR PRIME AGROALIMENTARE, FOLOSIND METODE DE EXTRUDARE
1115468774/26.07.200475,84CRESTEREA CALITATII NUTRITIONALE A LEGUMELOR PRIN UTILIZAREA UNOR PROCEDEE SI TEHNICI DE AGRICULTURA BIOLOGICA SI PROCESAREA LOR IN SISTEM GOSPODARESC
1125470772/26.07.200482,99COLORANTI ALIMENTARI - DATE ELECTROCHIMICE SI SPECTROFOTOMETRICE PENTRU CONTROLUL CONCENTRATIEI SI AL COMPORTAMENTULUI REDOX IN CONDITII SIMILARE CELOR DIN ORGANISM COLALIM
1135471809/27.07.200481,00REALIZAREA UNOR METODE NOI DE DETERMINARE A CONTINUTULUI DE ADITIVI DIN PRODUSELE ALIMENTARE.
1145476834/27.07.2004neeligibilPROCEDEE MODERNE DE OBTINERE A PRODUSELOR LACTATE ECOLOGICE
1155477836/27.07.2004neeligibilVALORIFICAREA SUPERIOARA A TESCOVINEI DE STRUGURI PRIN OBTINEREA ENOCOLORANTULUI, ENOTANINULUI SI ULEIULUI FOLOSIND EXTRACTIA CU FLUIDE SUPERCRITICE
1165479835/27.07.200469,99PARTICULARITATI IN CONDUCEREA PROCESELOR FERMENTATIVE CU DROJDII IMOBILIZATE
1175480797/27.07.200480,76IMPLEMENTAREA UNOR TEHNOLOGII NOI DE DESHIDRATARE A STRUGURILOR, FRUCTELOR SI LEGUMELOR
1185481795/27.07.200474,67REALIZAREA UNOR PRODUSE VEGETALE PE BAZĂ DE SOIA CU IMPLEMENTAREA UNOR TEHNOLOGII DE PRELUCRARE COMPLEXĂ
1195483796/27.07.200479,17REALIZAREA DE PRODUSE NOI, HIPOGLUCIDICE ȘI HIPOCALORICE PE BAZĂ DE LEGUME ȘI FRUCTE
1205485776/26.07.200482,83VALORIFICAREA SUPERIOARA A LAPTELUI DE CAPRA PRIN REALIZAREA DE PRODUSE LACTATE FUNCTIONALE"
1215486745/26.07.200446,66TEHNOLOGII DE PROCESARE MINIMALĂ A UNOR SPECII DE LEGUME
1225489803/27.07.200483,11REDUCEREA CONTINUTULUI DE MICOTOXINE LA PORUMB PRIN APLICAREA MAI MULTOR STRATEGII DE PROTECTIE A CULTURII
1235490759/26.07.200481,50SISTEM SELECTIV SI SENSIBIL PENTRU DETECTIA REZIDUURILOR DE PESTICIDE ORGANOFOSFORICE DIN PRODUSE ALIMENTARE
1245492882/27.07.200482,84DEZVOLTARE METODA DE ANALIZA SI IMUNOSENZORI IMPEDIMETRICI PENTRU DETECTIA RAPIDA A AMINOGLICOZIDELOR
1255493813/27.07.200441,00MANAGEMENTUL PERFORMANT AL TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A DROJDIEI DE PANIFICAȚIE ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII CALITĂȚII PRODUSULUI
1265494884/27.07.200447,66TEHNOLOGIE DE OBȚINERE A UNUI PRODUS DE CALITATE SUPERIOARA CU SPECIFIC ROMANESC DIN POPULAȚII POMICOLE LOCALE
1275495785/27.07.2004neeligibilCREȘTEREA SIGURANȚEI ALIMENTELOR LA FOLOSIREA COLORANȚILOR DE ORIGINE VEGETALĂ ÎN SCOPUL DIVERSIFICĂRII FUNCȚIONALE ȘI COMERCIALE A PRODUSELOR ALIMENTARE
1285497761/26.07.2004neeligibilELABORAREA TEHNOLOGIEI ȘI REALIZAREA INSTALAȚIEI DE OBȚINERE PRIN TEHNICI NECONVENȚIONALE A VINULUI CU CARACTER PUTERNIC BIOLOGIC
1295501777/26.07.200477,34CERCETARI PRIVIND REALIZAREA PRODUSELOR LACTATE FUNCTIONALE LIOFILIZATE
1305502750/26.07.200486,34REALIZAREA ȘI DEZVOLTAREA UNUI ECHIPAMENT MODERN, DESTINAT AMBALARII PRODUSELOR ALIMENTARE PORTIONATE, PRIN METODA TOP SEALING
1316453886/27.07.200492,66PROIECTAREA, TESTAREA ȘI BREVETAREA UNEI METODE DE ANALIZĂ A DURABILITĂȚII ECOLOGICE DIN ROMÂNIA
1326459831/27.07.200474,41SISTEM INFORMATIC ECONOMIC PENTRU ESTIMAREA, PROIECTAREA SI MONITORIZAREA EVOLUTIEI COSTURILOR IN VEDEREA RENTABILIZARII EXPLOATATIILOR AGRICOLE
1336461854/27.07.200485,49PROMOVAREA MANAGEMENTULUI CULTIVĂRII LEGUMELOR ȘI FLORILOR ÎN EXPLOATAȚII FAMILIALE CA SURSĂ DE VENITURI
1346464869/27.07.200447,00IMPACTUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UE ȘI OBLIGATIVITATEA INTRODUCERII IDENTIFICĂRII ELECTRONICE PRIN TRANSPORDERI PASIVI LA BOVINE CA URMARE A POLITICILOR AGRICOLE COMUNE ÎN GESTIUNEA NAȚIONALĂ DE PRODUSE AGROALIMENTARE
1357450851/27.07.200486,24TEHNOLOGIE DE MANTENANȚĂ PREVENTIVĂ ȘI CORECTIVĂ PENTRU COMBINA DROPIA 1410
1367451852/27.07.200485,91TEHNOLOGIE DE MANTENANȚĂ PREVENTIVĂ ȘI CORECTIVĂ PENTRU COMBINA DROPIA 1110
1377456760/26.07.200484,16TEHNOLOGIE ȘI INSTALAȚIE DE CRIOCONCENTRARE A SUCULUI DE STRUGURI
1387457850/27.07.200480,49GHIDURI TEHNICO - ECONOMICE PRACTICE PENTRU SISTEMELE DE MECANIZARE SI ECHIPAMENTE TEHNICE DESTINATE PRODUCTIEI VEGETALE PRIVIND PLANTELE DE CAMP DIN AGROZONA DE CAMPIE PE MODULE DE EXPLOATATII IN SCOPUL EFICIENTIZARII EXPLOATATIEI
1397458891/27.07.200485,83ELABORAREA TEHNOLOGIEI PERFECȚIONATE DE MENTENANȚĂ PREVENTIVĂ ȘI CORECTIVĂ PENTRU MAȘINI COMBINATE DE SEMĂNAT ȘI FERTILIZAT TIP SPC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE A ACESTORA
1407469885/27.07.2004neeligibilSISTEM DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ A STRATULUI NUTRITIV DE SOL DIN SERE ȘI SOLARII ÎN VEDEREA STIMULĂRII GERMINAȚIEI SEMINTELOR ȘI PENTRU ÎNTREȚINEREA CONTROLATĂ A TEMPERATURII SOLULUI ÎN SEZONUL RECE
1417470859/27.07.200482,08TEHNICI NECONVENTIONALE DE CRESTERE A PRODUCTIVITATII LA CULTURILE DE CARTOFI
1427471769/26.07.200482,24APLICAREA SISTEMULUI HACCP PE LINIILE DE MULS MECANIC DIN EXPLOATAȚIILE MICI ȘI MIJLOCII LA OVINE ȘI CAPRINE
1437472821/27.07.200480,58SISTEM MODULAR INFORMATIZAT PENTRU AUTOMATIZAREA PRODUCTIEI DE LAPTE LA VACI PERFORMANTE, IN CONDITIILE PEDOCLIMATICE ALE CAMPIEI ROMANE
1447473856/27.07.200484,99CRESTEREA CANTITATII SI CALITATII PRODUSELOR EXPANDATE PRIN PERFECTIONAREA EXTRUDERELOR ALIMENTARE AUTOGENE CU MELC SCURT EXISTENTE.
1457475893/27.07.200479,53TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA EXPLOATARII DURABILE A BUNURILOR ACVATICE CU SUPRAFATA MARE SI CU FOLOSINTA DIVERSA SI MULTIPLA.
1467476838/27.07.2004neeligibilSTIMULAREA CRESTERII PLANTELOR CU AJUTORUL INSTALATIEI PENTRU ENERGIZAREA APEI
1477477819/27.07.200493,08TEHNOLOGIE ECOLOGICĂ ȘI ECONOMICĂ DE MECANIZARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PRIN REÎNSĂMÂNȚARE A PAJIȘTILOR DEGRADATE SITUATE ÎN DIFERITE CONDIȚII STAȚIONALE
1487479830/27.07.200481,82MINI-INSTALATIE DE IRIGAT PRIN ASPERSIUNE CU TAMBUR SI FURTUN ACTIONATA CU HIDROFOR VOLUMIC CU MEMBRANA
1497480863/27.07.200444,00AGREGAT PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE TERMICA ȘI ELECTRICA DIN GAZEIFICAREA BIOMASEI AGRICOLE DESTINAT FERMELOR AGRICOLE
1508460833/27.07.200475,33SOLUTII DE DEZVOLTARE ECONOMICA RURALA PRIN REEVALUAREA SI UTILIZAREA RESURSELOR ETNO-FARMACEUTICE IN AGROTURISMUL DE PE VALEA MONTANA A BISTRITEI
1518466780/27.07.200476,91PROMOVAREA AGROTURISMULUI CA MODALITATE DE EFICIENTIZARE A GOSPODARIILOR INDIVIDUALE DIN MARGINIMEA SIBIULUI.
1528467782/27.07.200480,32CERCETARI PRIVIND EFICIENTIZAREA AGROTURISMULUI PRIN VALORIFICAREA SUPERIOARA A FRUCTELOR DE ARBUSTI FRUCTIFERI.
1538468781/27.07.200475,50STABILIREA UNOR MODULE PRODUCTIVISTE FUNCTIONALE DE ARBUSTI IN SCOPUL EFICIENTIZARII AGROTURISMULUI MONTAN

 

 

Director Program       

Prof. dr. Petru NICULIŢĂ