ANEXA

 PROGRAMUL AGRAL

 SUBPROGRAMUL ............

 Numar de contract ............

 Denumirea proiectului..................................................................................................

 

  NOTA

 privind finalizarea proiectului si transferul tehnologic al rezultatelor obtinute

 

 1. Rezultatul final al proiectului:

 - Tehnologie noua privind ............

 - Tehnologie modernizata privind ............

 - Produs (echipament, aparat, instalatie, soi, hibrid etc.) nou sau modernizat ............

 - Metoda, procedeu, solutie (noi sau modernizate) privind ............

 - Servicii ............

 

 2. Elemente de baza pentru valorificare:

 - Volum productie anuala............

 - Indicatori de performanta............

 - Nivelul calitativ comparativ cu normele UE ............

 - Categorii de beneficiari ai rezultatelor cercetarii ............

 

 3. Denumirea persoanelor juridice la care se transfera rezultatele ............

 

 4. Perspective de extindere a valorificarii la nivel national ............