LISTA

Ofertanţilor – contractori principali care au câştigat licitaţia pentru proiectele prioritare scoase la licitaţie în anul 2003

PROIECT OFERTANT Denumirea proiectului
PPB1 ICAS BUCURESTI Studiu privind realizarea sistemului naţional de culturi şi perdele forestiere de protecţie în zonele cu risc de deşertificare
PPB2 ICAS BUCURESTI Studiu privind impactul modificărilor climatului asupra fondului forestier naţional
PPB3 ICDA FUNDULEA Cercetări privind evoluţia fertilităţii solurilor ca urmare a fertilizării de lungă durată, pentru promovarea unei agriculturi durabile şi nepoluante
PPB4 SC INAR SA BRASOV Autovehicul multifuncţional destinat exploataţiilor forestiere, agricole şi comunale şi echipamente pentru manipulare (încărcare, descărcare etc.)
PPB5 INMA BUCURESTI Realizarea de maşini şi echipamente pentru lucrările din sere (semănătoare, maşină de plantat răsaduri, maşină pentru administrat îngrăşăminte organice solide, sisteme automate de stropit şi/sau microstropire, maşină pentru tratamente fitosanitare, remorcă pentru transportat produse din sere)
PPB6 ASAS BUCURESTI Strategia de cercetare şi dezvoltare tehnologică în domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, în perspectiva integrării în spaţiul de cercetare european
PPB7 ICDB BALOTESTI Utilizarea raţională a resurselor genetice de bovine din România
PPB8 IBNA BALOTESTI Nutriţia animalelor de fermă (NAF)

 

  9 iulie 2003

  NOTĂ

  Directorii  proiectelor prioritare declarate câştigătoare sunt invitaţi pentru negocierea contractului de finanţare în ziua de marţi, 15.07.2003 la sediul Programului AGRAL, între orele 9-14. Negocierea se va face pe baza documentelor din oferta avansată şi a contractului de finanţare redat mai jos.

Model contract finanţare

Anexa E a Contractului de finanţare

Director Program       

Prof. dr. Petru NICULIŢĂ