Universitatea de Științe Agronomice  și Medicină Veterinară București
Scurtă prezentare

  

Universitatea de Științe Agronomice  și Medicină Veterinară București - Corp A

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinar㠖 București este cea mai veche (150 ani), mai mare și mai bine apreciată universitate agronomică din țară.

Are în structura sa șapte facultăți cu învățământ la zi, organizează masterate, doctorate și specializări postuniversitare, are învățământ deschis la distanță. Are o puternică bază materială și logistică (cămine, sală de sport, terenuri de tenis, biserică în campus, mini hipodrom, cantin㠖 restaurant, ferme didactice ș.a.) și un valoros corp profesional.

Are un departament de cercetare – științifică și o bogată experiență în proiecte și programe de cercetare – dezvoltare la nivel național, comunitar european și internațional bilateral.

Cu un valoros potențial de cercetare științifică, dezvoltare și inovare, USAMV București a cunoscut o dinamică accentuată reală în implicare cadrelor didactice atât în desfășurarea de proiecte de cercetare cât și în coordonarea , în nume propriu sau prin coparticiparea, unui spectru larg de programe interne, internaționale sau bilaterale de cercetare – dezvoltare – inovare sau de învățământ și instruire.

S-a acumulat experiență managerială în conducerea, executarea sau monitorizarea de programe și proiecte:

   - AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE – AGRAL – și BIOTEHNOLOGII – BIOTECH – programe câștigate și conduse de USAMV din cele 10 programe lansate

   - TEMPUS (peste 150 de proiecte)

   - PROGRAME FINANȚATE DE BANCA MONDIALĂ (peste 70 de proiecte)

   - SOCRATES – ERAMUS (21 de proiecte)

   - EUREKA  (19 de proiecte)

   - COST  (12 de proiecte)

   - LEONARDO  ( 11 de proiecte)

   - RELANSIN (peste 200 de proiecte)

   - CNCSIS  (peste 250 de proiecte)

   - CALIST (12 de proiecte)

   - ORIZONT 2000  (peste 300 de proiecte)

   - INFRANS

   - CORINT

   - FAIR

   - INCO COPERNICUS

   - PHARE

Programe bilaterale și multilaterale cu Universități, Institute de Cercetări sau alte Instituții din Europa, Asia, America și Africa: Germania (Universitatea Hohenheim, Institut fur Planzenzuchtung Giessen ș.a.), Anglia (University of Greenwich, Oxford University, King’s College London ș.a.), Franța (Institut National Agronomique Paris – Grinon, ENSA Rennes, ENSA Anger ș.a.), Italia ( Universitatea Padova, Intitutul Agronomic din Milano ș.a.), Egipt ( University TANTA ș.a.), Grecia ( Agricultural University of Athens, Universitatea din Creta ș.a.), Republica Moldova ( Universitatea Agrară din Chișinău ș.a.), Belgia ( Universite Libre Louvain – la – Neuve, Faculte de Sciences Agronomique Gembloux ș.a.), Finlanda, Scoția, Ungaria, China, Canada ș.a.

        Cel mai important element al Universității îl constituie:

Diversitatea largă a personalului din punct de vedere al vârstei, al capacității de muncă și efort și al experienței acumulate în activitatea de conducere de programe și proiecte ( preparatori universitari, asistenți universitari, lectori și șefi de lucrări, cercetători științifici, conferențiari și profesori universitari care au derulat sau condus granturi, programe, doctoranzi sau alte activități de CDI), și 

Structura academică, profesională și experiență acumulată echilibrată și valoroasă:

   - 9 membri titulari sau corespondenți ai Academiei Române;

   - 45 membrii titulari sau corespondenți ai Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe      Ionescu – Șișești";

   - 97 conducători de doctorate în domeniile agronomiei, industriei alimentare și medicinii veterinare;

   - 5 membri ai Academiei de Științe Medicale;

   - cercetători științifici principali gradul I, II, III și cercetători sau asistenți de cercetare;

   - tineri valoroși cu mare capacitate de muncă și cu dorința de afirmare în activitatea de cercetare–dezvoltare–inovare.