Ghidul de buna practica

  

Incepand cu 1 iulie 2007, predarea rapoartelor de cercetare pentru etapele intermediare si finala ale proiectelor CEEX coordonate de Programul CEEX - USAMVBucuresti, se va face dupa Ghidul de buna practica elaborat de ANCS - CNMP.

Astfel, Raportul de predare a etapelor va cuprinde 2 (doua) dosare.

  Primul dosar va contine in ordine stricta urmatoarele:
 • Fisa de depunere documente (FDD);
 • Raportul intermediar de activitate (RIA) in 2 exemplare;
 • Cerere de plata intermediara (CPI) in 2 exemplare;
 • Procesul verbal de avizare interna (PVAI);
 • Procesele verbale de receptie a lucrarilor de la parteneri (PVRLP);
 • Indicatorii de realizare a fazei (Anexa 2-RST);
 • Devizul postcalcul general al etapei, devizele contractorului si ale partenerilor (DPC);
 • Fisa de evidenta a cheltuielilor (FEC) (se intocmeste o singura fisa de catre coordonator pe baza fiselor predate de parteneri);
 • Fisa costurilor planificate si realizate (FCPR) (se intocmeste o singura fisa generala de catre coordonator pe baza fiselor predate de parteneri).

Al doilea dosar va cuprinde Raportul stiintific si tehnic in extenso, intocmit tinand cont de indicatiile din ghid.

Partenerul coordonator va avea obligatia de a intocmi si detine la sediul sau un dosar complet, identic cu cel prezentat la Programul CEEX - USAMVBucuresti, precum si copii dupa facturile fiscale si alte documente justificative ale tuturor cheltuielilor efectuate de parteneri. Aceste documente vor fi puse la dispozitia Autoritatii Contractante de cate ori vor fi solicitate.

 Documente utile:

Ghidul de buna practica (.doc)   (ghid_cnmp - usamv 2007.doc - 614 KB)

Ghidul de buna practica (arhiva)   (ghid_cnmp - usamv 2007.rar - 62,7 KB)

20 iunie 2007

Director Program CEEX-USAMVB
Prof. univ. dr. Petru NICULITA