Raport anual 2003

  

Anunţ important

Conform clauzelor din Contractul de finanţare a proiectului (art. 13b), toţi contractorii titulari din cadrul Programului AGRAL sun rugaţi să prezinte raportul anual pānă la data de 19.01.2004.

Raportul va fi īnsoţit de machetele 5, 6, 7 şi 11 pentru anul 2003.

Director Program       

Prof. dr. Petru NICULIŢĂ