Acțiunea de finalizare a proiectelor AGRAL - PNCDI - 1


ANUNȚ IMPORTANT

                        CĂTRE CONTRACTORII DE PROIECTE AGRAL DIN PNCDI - 1

    În atenția : - Conducătorilor unităților contractante;
                        - Directorilor de proiect.

   Referitor la:  Acțiunea de finalizare a proiectelor AGRAL - PNCDI - 1

      Având în vedere obligația Programului AGRAL și a contractorilor de proiecte de a raporta Ministerului Educației și Cercetării modul de finalizare a proiectelor și modul de utilizare a banilor de la Bugetul de Stat, vă rugăm ca până la data de luni, 27.11.2006 inclusiv, să ne transmiteți prin e-mail infomațiile de finalizare a proiectelor, conform Fișei anexate.
       Volumul scris la răspunsului d-voastră este de o pagină sau de maxim două pagini.
      Adrese de email:   cristina@agral.usamv.ro
                                    monapopa@agral.usamv.ro
                                    andrei@agral.usamv.ro
      Persoane de contact : Directorii de subprograme AGRAL.
      Informațiile privind finalizarea proiectelor vor fi afișate pe pagina programului AGRAL făcând astfel posibile și viitoare colaborări, parteneriate sau valorificări ale rezultatelor d-voastră.
      Având convingerea că veți da curs, în termen, acestei necesare și imperioase solicitări, așa cum ați procedat și pe parcusul executiei proiectului, vă mulțumim și vă dorim un bun sfârșit de an.Download
Fisa de finalizare a proiectelor AGRAL - PNCDI 1

Director Program AGRAL
Prof. P. NICULIȚĂ

23 noiembrie 2006