Finalizarea proiectelor AGRAL - PNCDI - 1


ANUNȚ

Având în vedere necesitatea finalizării monitorizării ultimilor etape de cercetare din cadrul proiectelor finanțate prin Programul AGRAL, invităm în mod imperativ pe toți contractorii și directorii de proiecte să predea la Programul AGRAL completările necesare aferente etapelor finale de la proiecte.

Directorii de proiecte afați în această situație sunt rugați să urgenteze și să predea completările solicitate până la data de 27.11.2006.

Insistăm asupra necesității respectării termenului pentru a nu fi puși în situația sistării plății, cu toate consecințele neplăcute ce decurg din aceasta.

De asemenea, directorii de proiecte ale celor câtorva proiecte care au etapele finale de predare întarziate, sunt înștiintați prin prezenta de a urgenta predările, evitând astfel consecințele negative care vor urma în cazul contrariu.

Director Program AGRAL
Prof. P. NICULIȚĂ

23 noiembrie 2006