ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA LICITAȚIE A PROIECTELOR PRIORITARE DIN ANUL 2004


În baza Ordinului MEC privind proiectele prioritare aprobate pentru anul 2004 în cadrul Programului AGRAL, a prevederilor privind procedura de licitație din HG nr. 48/1998, în vederea finalizării LISTEI LUNGI cu potențialii ofertanți, conducerea Programului AGRAL - USAMV București, anunță scoaterea la licitație a următoarelor proiecte prioritare:

Nr. crt. Denumirea proiectului
1 Amenajarea Luncii Dunării
2 Ecosisteme de agricultură durabilă cu stabilitate, calitate și competitivitate sporite ale recoltelor la principale culturi de câmp
3Introducerea rapidă în cultură a soiurilor de cartof românești performante pentru industrializare prin utilizarea mixului de marketing
4 Ameliorarea rezistenței grâului și porumbului la secetă


Pentru cele patru proiecte prioritare, potențialii ofertanți se pot pregăti pentru depunerea "Expresiilor de interes" dacă îndeplinesc condițiile generale de eligibilitate prevăzute în OG 57/2002, HG 48/1998 și OMCT 17/1998.

    "Expresiile de interes" vor cuprinde în mod obligatoriu și următoarele informații:

  1. Prezentarea pe scurt a contractorului principal și a capacității tehnico-științifice și manageriale de a executa proiectul;
  2. Experiența managerială și de execuție a contractorului principal referitoare la proiecte de cercetare-dezvoltare interne și internaționale;
  3. Competența tehnico-științifică a echipei de lucru și a Directorului de Proiect;
  4. Componența parteneriatului (persoane juridice) propus pentru execuția proiectului și acordul scris de participare al fiecăruia dintre parteneri;
  5. Scurtă prezentare a partenerilor (persoane juridice).


"Expresiile de interes" pentru participarea la licitație se vor depune la sediul Programului AGRAL - USAMV București: B-dul Mărăști nr. 59, sector 1, București, Telefon: 021-224.52.75, Fax: 021- 224.52.77, în zilele de 2-3 iunie 2004.


       25 mai 2004

 :