ANUNŢ PRIVIND DESCHIDEREA COMPETIŢIEI DE OFERTE DE PROIECTE NR. 3/2003

  

Conducerea Programului AGRICULTURĂ ŞI ALIMENTAŢIE - AGRAL anunţă public deschiderea competiţiei de oferte de proiecte nr. 3/2003 prin procedura evaluării şi invită potenţialii ofertanţi să facă propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare din domeniile de activitate incluse în Programul AGRAL.

Scopul, obiectivele, conţinutul şi structura programului, precum şi condiţiile de participare şi eligibilitate ale ofertanţilor şi ale ofertelor sunt cele precizate în Pachetul de Informaţii al Programului AGRAL, elaborat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care este accesibil pe pagina www.mct.ro

Condiţiile de elaborare şi prezentare a ofertelor de proiecte, modul de evaluare, de selectare şi de finanţare sunt redate într-o formă sistematizată şi utilă pentru ofertanţi în Ghidul ofertantului pentru competiţia 3/2003, elaborat de către conducerea Programului AGRAL şi având la bază Pachetul de Informaţii.

Data limită de primire a propunerilor de proiecte este vineri, 16 mai 2003, ora 16, la sediul Programului AGRAL – USAMV Bucureşti: B-dul Mărăşti nr. 59, sector 1, Bucureşti, Telefon: 021-224.52.75, Fax: 021- 224.52.77.

Notă importantă: Propunerea de proiect, în ansamblul ei, va fi prezentată atât pe suport hârtie, conform instrucţiunilor din Ghidul ofertantului, cât şi pe suport magnetic (dischete sau CD).

GHID OFERTANT AGRAL 2003 (doc)

Modificări la Ghidul ofertantului (16 aprilie 2003)

  28 martie 2003

Director Program       

Prof. dr. Petru NICULIŢĂ    

 

 :