Notă
în atenţia ofertanţilor de proiecte Competiţia 3/2003

  

În conformitate cu modificările efectuate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării la Pachetul de informaţii, din data de 14.04.2003, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele completări la Ghidul ofertantului.

a) Cap. 2.5.2. „Condiţii de parteneriat obligatorii” se completează cu următoarele precizări:

„Pentru proiectele de tip PA şi PV rolul agenţilor economici beneficiari ai rezultatelor poate fi preluat chiar de secţiile/unităţile de microproducţie din cadrul unităţilor şi instituţiilor de CD. În acest caz, acestea trebuie să-şi asume şi să îndeplinească întocmai toate obligaţiile ce revin agenţilor economici beneficiari, în calitate de parteneri cofinanţatori ai proiectului, inclusiv cele prevăzute prin paragraful de faţă şi prin par. 2.5.7. referitor la cofinanţare.

b) La cap. 2.5.7. „Condiţii privind cofinanţarea proiectelor” se aduc următoarele precizări:

„Sumele cofinanţate în lei se vor aloca de către cofinanţator conform eşalonării prevăzute în planul de realizare a proiectului.

Contribuţiile prin cofinanţare în natură pot fi admise în proporţie de max. 50% din nivelul de cofinanţare al proiectului, în următoarele forme:

- Execuţii în regie proprie: realizarea de activităţi şi elemente fizice (subansamble, părţi/componente/subsisteme, inclusiv componente şi subsisteme software, instalaţii, etc.) necesare pentru realizarea proiectului. Evaluarea cofinanţării se face pe bază de preţ de cost calculat pentru obiectele/componentele/activităţile executate;

- Servicii (măsurători, testări, încercări de anduranţă, etc.)

- Aparatură, echipamente, materiale de probă (sau echivalente) puse la dispoziţie pe durata desfăşurării proiectului,

- Contribuţiile în natură trebuie să fie conforme cu planul de realizare a proiectului şi utilizate strict pentru realizarea acestuia.

Orice contribuţie în natură se va evalua şi cuantifica în echivalentul lei.

16 aprilie 2003

Director Program       

Prof. dr. Petru NICULIŢĂ