Programul "Agricultură şi Alimentaţie" AGRAL
Scurtă prezentare

  

1. Scopul programului

Scopul programului este fundamentarea ştiinţifică şi elaborarea de soluţii, metode, tehnologii, echipamente pentru dezvoltarea durabilă a producţiei agro-alimentare, realizarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi dezvoltarea rurală durabilă în România.

Programul de cercetare-dezvoltare AGRICULTURă-ALIMENTAţIE (AGRAL) este un program interdisciplinar, cu obiective care urmăresc obţinerea de noi rezultate ştiinţifice şi tehnologice, de produse de natură materială sau informaţională, în folosul direct al potenţialilor utilizatori.

2. Obiectivele şi conţinutul tematic al programului

Caracterul pluridisclipinar al programului este impus de cerinţele abordării cercetărilor într-o manieră sistemică, ce necesită cunoştinţe aprofundate din categoria ştiinţelor pământului, ştiinţelor vieţii, ştiinţelor exacte, ştiinţelor inginereşti. Succesul cercetărilor este asigurat în măsura în care variabilitatea reacţiei de răspuns în domeniul experimental este măsurată cu mijloace adecvate şi raţionalizată printr-un procedeu de tehnică experimentală coerent şi adecvat scopului urmărit.

3. Structura programului

Subprogramul 1: "RESNAT" - Evaluarea, protectia, ameliorarea si valorificarea resurselor naturale in concordanta cu principiile dezvoltarii agriculturii durabile.

Subprogramul 2: "GESICA” - Genotipuri şi sisteme tehnologice performante pentru plantele de câmp

Subprogramul 3: "POLEVIT” - Produse hortiviticole competitive şi dezvoltarea durabilă a agrosistemelor hortiviticole

Subprogramul 4: "ZOOMED” - Sisteme de producţie zootehnică şi de protecţie sanitar-veterinară

Subprogramul 5: "INDAL" - Resurse, tehnologii şi produse alimentare, securitatea alimentaţiei şi a alimentului

Subprogramul 6: "ECOMA" - Sisteme moderne şi eficiente de organizare, marketing şi management în agricultură şi industria alimentară

Subprogramul 7: "SIMAGRO" - Sisteme, maşini, utilaje şi echipamente pentru agricultură şi industrie alimentară

SubprogramuL 8: "AGROTURISM" - Evaluarea si valorificarea potentialului turistic si dezvoltarea agroturismului.


4. Tipurile de proiecte care pot fi finantate in cadrul programului

Proiect experimental- demonstrativ - tip PED

Urmăreşte realizarea de modele/ soluţii pentru produse/ tehnologii/ servicii noi.

Se concretizează prin modele exeprimentale, modele functionale, tehnologii de laborator etc.

Se finalizează obligatoriu cu  prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii modelului/soluţiei propuse, în scopul promovării.

Durata maximă: 24 luni.

Proiect de dezvoltare tehnologică - tip PDT

Urmăreşte realizarea proiectelor pentru execuţia de prototipuri/ instalaţii pilot, etc. (sau echivalent: planuri de lucrări, planuri de implementare etc.).

Se concretizează prin realizarea documentaţiilor tehnice de execuţie pentru prototipuri/ instalaţii pilot etc. (sau echivalent).

Durata maximă : 24 luni

Proiect de transfer la agenţii economici - tip PA

Urmăreşte dezvoltarea de către agenţii economici, în parteneriat cu unităţi CD, de prototipuri/ instalaţii pilot etc. pentru produse/ tehnologii/ servicii noi (sau echivalente, pentru planuri de lucrări, planuri de dezvoltare etc.).

Se concretizează prin omologarea si certificarea de prototipuri / instalatii pilot, tehnologii, metode, servicii etc.

Durata maximă : 30 luni

Proiect de valorificare la agenţii economici - tip PV

Urmăreşte punerea in fabricatie/ aplicare/ operare a produselor/ tehnologiilor noi de către agenţii economici, în cooperare cu unităţi cu profil CD.

Pentru lucrări echivalente (planuri de lucrări, planuri de dezvoltare etc.) se va urmări autorizarea execuţiei acestora. Se finalizează obligatoriu cu certificare (produs, serie zero, proces, mod de operare etc.).

Durata maximă : 30 luni


5. Sprijinul financiar din partea MEC, pe toată durata unui proiect, este de maxim 5 miliarde lei

6. PRIMA COMPETIŢIE (2001)

Oferte de proiecte: 554

Proiecte selectate şi finanţate: 112 (20,22%)

Structura ofertelor şi a proiectelor finanţate:

OFERTE

OFERTE FINANŢATE

Subprogramul

%

Subprogramul

%

RESNAT

15

RESNAT

11

GESICA

19

GESICA

20

POLEVIT

19

POLEVIT

21

ZOOMED

17

ZOOMED

17

INDAL

10

INDAL

11

ECOMA

3

ECOMA

4

SIMAGRO

15

SIMAGRO

14

AGROTURISM

2

AGROTURISM

2

7. COMPETIŢIA a II-a (2002)

A. proiecte selectate pentru finanţare prin procedura de evaluare

Oferte: 337

Proiecte finanţate: 27 (8,01%)

Structura ofertelor şi a proiectelor finanţate:

OFERTE

PROIECTE FINANŢATE

TIPURI DE PROIECTE

SUBPROGRAME

TIPURI DE PROIECTE

SUBPROGRAME

Specificare

%

Specificare

%

Specificare

%

Specificare

%

PED

51

RESNAT

16

PED

33

RESNAT

18

PDT

7

GESICA

12

PDT

11

GESICA

11

PA

31

POLEVIT

23

PA

41

POLEVIT

19

PV

11

ZOOMED

16

PV

15

ZOOMED

15

INDAL

13

INDAL

15

ECOMA

3

ECOMA

7

SIMAGRO

14

SIMAGRO

11

AGROTURISM

3

AGROTURISM

4

B. proiecte selectate pentru finanţare prin procedura de licitaţie

Oferte: 64

Proiecte finanţate: 10 (15,62%)

8. TOTAL PROIECTE FINANŢATE DUPĂ PRIMELE DOUĂ COMPETIŢII: 149


 :