Proiecte în desfăşurare - Competiţia 3/2003 - Proiecte prioritare

Proiecte prioritare 2003

Nr. contract

Nr. Proiect

CONTRACTOR

TITLU PROIECTULUI

152

PPB1

ICAS BUCURESTI STUDIU PRIVIND REALIZAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE CULTURI ȘI PERDELE FORESTIERE DE PROTECȚIE ÎN ZONELE CU RISC DE DEȘERTIFICARE

151

PPB2

ICAS BUCURESTI STUDIU PRIVIND IMPACTUL MODIFICĂRILOR CLIMATULUI ASUPRA FONDULUI FORESTIER NAȚIONAL

150,1

PPB3

ICDA FUNDULEA CERCETĂRI PRIVIND EVOLUȚIA FERTILITĂȚII SOLURILOR CA URMARE A FERTILIZĂRII DE LUNGĂ DURATĂ, PENTRU PROMOVAREA UNEI AGRICULTURI DURABILE ȘI NEPOLUANTE

153

PPB4

SC INAR SA BRASOV AUTOVEHICUL MULTIFUNCȚIONAL DESTINAT EXPLOATAȚIILOR FORESTIERE, AGRICOLE ȘI COMUNALE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU MANIPULARE (ÎNCĂRCARE, DESCĂRCARE ETC.)

170

PPB5

INMA BUCURESTI REALIZAREA DE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE PENTRU LUCRĂRILE DIN SERE (SEMĂNĂTOARE, MAȘINĂ DE PLANTAT RĂSADURI, MAȘINĂ PENTRU ADMINISTRAT ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANICE SOLIDE, SISTEME AUTOMATE DE STROPIT ȘI/SAU MICROSTROPIRE, MAȘINĂ PENTRU TRATAMENTE FITOSANITARE, REMORCĂ PENTRU TRANSPORTAT PRODUSE DIN SERE)

156

PPB6

ASAS BUCURESTI STRATEGIA DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ÎN DOMENIILE AGRICULTURII, SILVICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE, ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ÎN SPAȚIUL DE CERCETARE EUROPEAN

154

PPB7

ICDB BALOTESTI UTILIZAREA RAȚIONALĂ A RESURSELOR GENETICE DE BOVINE DIN ROMÂNIA

155

PPB8

IBNA BALOTESTI NUTRIȚIA ANIMALELOR DE FERMĂ (NAF)