ANUNŢ
PRIVIND SCOATEREA LA LICITAŢIE A PROIECTELOR PRIORITARE DIN ANUL 2003

  

În baza Ordinului MEC nr. 7062/10.03.2003, privind proiectele prioritare aprobate pentru anul 2003 în cadrul Programului AGRAL, a prevederilor privind procedura de licitaţie din HG nr. 48/1998, în vederea finalizării LISTEI LUNGI cu potenţialii ofertanţi, conducerea Programului AGRAL – USAMV Bucureşti, anunţă scoaterea la licitaţie a următoarelor proiecte prioritare:

Nr. crt.

Denumirea proiectului

1

Studiu privind realizarea sistemului naţional de culturi şi perdele forestiere de protecţie în zonele cu risc de deşertificare

2

Studiu privind impactul modificărilor climatului asupra fondului forestier naţional

3

Cercetări privind evoluţia fertilităţii solurilor ca urmare a fertilizării de lungă durată, pentru promovarea unei agriculturi durabile şi nepoluante

4

Autovehicul multifuncţional destinat exploataţiilor forestiere, agricole şi comunale şi echipamente pentru manipulare (încărcare, descărcare etc.)

5

Realizarea de maşini şi echipamente pentru lucrările din sere (semănătoare, maşină de plantat răsaduri, maşină pentru administrat îngrăşăminte organice solide, sisteme automate de stropit şi/sau microstropire, maşină pentru tratamente fitosanitare, remorcă pentru transportat produse din sere)

6

Strategia de cercetare şi dezvoltare tehnologică în domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, în perspectiva integrării în spaţiul de cercetare european

7

Utilizarea raţională a resurselor genetice de bovine din România

8

Nutriţia animalelor de fermă (NAF)

Pentru cele opt proiecte prioritare, potenţialii ofertanţi pot depune „Expresii de interes” dacă îndeplinesc condiţiile generale de eligibilitate prevăzute în OG 57/2002, HG 48/1998 şi OMCT 17/1998.

„Expresiile de interes” vor cuprinde în mod obligatoriu şi următoarele informaţii:

a) Prezentarea pe scurt a contractorului principal şi a capacităţii tehnico-ştiinţifice şi manageriale de a executa proiectul;

b) Experienţa managerială şi de execuţie a contractorului principal referitoare la proiecte de cercetare-dezvoltare interne şi internaţionale;

c) Competenţa tehnico-ştiinţifică a echipei de lucru şi a Directorului de Proiect;

d) Componenţa parteneriatului (persoane juridice) propus pentru execuţia proiectului şi acordul scris de participare al fiecăruia dintre parteneri;

e) Scurtă prezentare a partenerilor (persoane juridice).

„Expresiile de interes” pentru participarea la licitaţie se depun la sediul Programului AGRAL – USAMV Bucureşti: B-dul Mărăşti nr. 59, sector 1, Bucureşti, Telefon: 021-224.52.75, Fax: 021- 224.52.77, până la data de 9 aprilie 2003.

    28 martie 2003

Director Program       

Prof. dr. Petru NICULIŢĂ    

 

 :