MODIFICĂRI LA GHIDUL OFERTANTULUI  27 mai 2004

  

1.

Față de documentele menționate în "Ghidul ofertantului", la pag. 55 (Anexa III), în plicul cu "ALTE DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE" se va introduce Anexa I.f: "DECLARAȚIA CONDUCĂTORULUI DE PROIECT privind nedepunerea ofertei la alte programe naționale de CDI", după modelul de mai jos:"DECLARAȚIE
privind nedepunerea ofertei la alte Programe naționale de CDI

Declarăm pe propria răspundere că propunerea de proiect intitulată ".............................", înaintată în cadrul Competiției de oferte 4/2004 - Program AGRAL - nu a mai fost transmisă și la alte Programe naționale de CDI la care competițiile se desfășoară în aceeeași perioadă.

Data ..............

Reprezentant legal

Numele și prenumele

Funcția

Semnătura


ANEXA 1.f.- Ghid Ofertant 2004 - tip document (.doc) - download (AGRAL.GHID.OFERTANT.2004.anexa I.f.doc - 21 Kb)

Ghid Ofertant 2004 - tip document - download (AGRAL.GHID.OFERTANT.2004.doc - 881 Kb)

Ghid Ofertant 2004 - tip arhiva - download (AGRAL.GHID.OFERTANT.2004.rar - 22 Kb)


2.

Propunerea de proiect pe suport hărtie va fi depusă în plic închis și sigilat, și va fi însoțită de varianta electronică a acesteia (formularele A1, A2, B și C, în format document sau text), pe suport magnetic, într-un plic închis și sigilat.

3.

Concomitent cu depunerea propunerii de proiect se va înainta pe suport magnetic formularul ce sintetizează informațiile privind propunerea de proiect


Formularul propunerii de proiect - tip document - download (Formular.doc - 915Kb)

Formularul propunerii de proiect - tip arhiva - download (Formular.rar - 21Kb)


27 mai 2004

Director Program       

Prof. dr. Petru NICULIŢĂ