Proiecte în desfăşurare - Competiţia 2/2002

S1       S2      S3      S4      S5       S6      S7      S8

Subprogramul 3 "POLEVIT"

Nr. contract

Nr. Proiect

CONTRACTOR

TITLU PROIECTULUI

119

3284

STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU POMICULTURĂ - VOINEŞTI ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE EXPLOATARE INTENSIVĂ A SOIURILOR DE MĂR CU REZISTENŢĂ GENETICĂ LA BOLI PENTRU PRODUCEREA MERELOR DE CALITATE CU CHELTUIELI MINIMALE ŞI NIVEL DE POLUARE REDUS ASUPRA MEDIULUI.

136

3291

INCDSB BUCUREŞTI BIOSTAŢIE MODULARĂ DE ÎNMULŢIRE A TRICHOGRAMELOR

135

3295

INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU POMICULTURĂ –PITEŞTI, MĂRĂCINENI TEHNOLOGIE MODERNĂ PENTRU AMELIORAREA CALITĂŢII MATERIALULUI SĂDITOR NECESAR ÎNFIINŢĂRII PRIMELOR PLANTAŢII SUPERINTENSIVE DE CIREŞ ŞI VIŞIN DIN ROMÂNIA PRIN UTILIZAREA PORTALTOILOR INTERSPECIFICI CU VIGOARE MICĂ

120

3300

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU VITICULTURĂ SI VINIFICATIE VALEA CĂLUGĂREASCĂ VALORIFICAREA CARACTERISTICILOR GENOTIPICE DE CALITATE LA SOIURILE PENTRU VINURI ROŞII PRIN ALEGEREA CORECTĂ A PARTENERULUI PORTALTOI ŞI A ÎNCĂRCĂTURII DE ROD

134

3301

SCPP BANEASA BUCURESTI TEHNOLOGII ECOLOGICE DE CULTURA INTR-UN AGROECOSISTEM POMICOL, IN VEDEREA CRESTERII NIVELULUI CALITATIV AL FRUCTELOR, IN CONFORMITATE CU STANDARDELEUNIUNII EUROPENE

S1       S2      S3      S4      S5       S6      S7      S8