Lista contractori

  

  Va rugam sa respectati Bugetul pe 2005 si pe total proiect stabilit de MEC-ANCS

  Atentie la actualizarea tuturor formularelor anexe la contract

  Nu se trec numere de inregistrare

  Devizele vor fi insotite de justificarea manoperei conform HG 327/2003

Docmente utile:
Justificarea manoperei   ("justificarem.doc" - 43 KB)


  Proiectele ce se vor contracta la Programul AGRAL sunt urmatoarele:

COD MEC NUME DIRECTOR PRENUME DIRECTOR INSTITUTIE TITLU PROIECT PUNCTAJ OBTINUT TOTAL 2005

-RON-

TOTAL Proiect

RON

69 RADU GHEORGHE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA CONSTANTA PARTENERIAT STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC PENTRU PROMOVAREA MANAGEMENTULUI DURABIL AL PESCARIILOR MARINE ROMANESTI BAZAT PE ABORDAREA ECOSISTEMICA 87,00 500.311 lei 1.481.711 lei
70 PAUN ANISOARA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCURESTI CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA SI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR DE OBTINERE A NUTRETURILOR CONCENTRATE IN SCOPUL IMBUNATATIRII CALITATII SI SIGURANTEI CHIMICE A PRODUSELOR PROVENITE DIN ZOOTEHNIE 88,00 120.000 lei 1.340.000 lei
71 POPA LUCRETIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCURESTI CERCETAREA SI ELABORAREA UNOR TEHNOLOGII ECOLOGICE DE FERTILIZARE A SOLULUI, CONFORM CONCEPTULUI DE AGRICULTURA DURABILA, CU IMPACT FAVORABIL ASUPRA MEDIULUI SI A SANATATII CONSUMATORILOR 86,00 80.000 lei 1.210.000 lei
88 CIUREL GICA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCURESTI CERCETAREA SI ELABORAREA UNOR TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU RECOLTAREA FURAJELOR IERBOASE SI CONSERVAREA FANULUI, IN VEDEREA DEZVOLTARII DURABILE A MEDIULUI RURAL 85,33 140.000 lei 1.190.000 lei
177 MANOLEA GHEORGHE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA BIOTEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU OBTINEREA DE ALIMENTE FUNCTIONALE DIN CIUPERCILE GENULUI PLEUROTUS SI PEGATIREA EXPLOATARII INDUSTRIALE 85,66 300.000 lei 1.110.000 lei
182 BIRIS SORIN-STEFAN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CERCETARI COMPLEXE PRIVIND UTILIZAREA METODEI ELEMENTELOR FINITE PENTRU STUDIUL COMPACTARII ARTIFICIALE A SOLULUI AGRICOL SUB ACTIUNEA SISTEMELOR DE RULARE ALE TRACTOARELOR SI MASINILOR AGRICOLE 87,33 80.000 lei 800.000 lei
200 VOICU EMIL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCURESTI CERCETAREA SI ELABORAREA UNOR TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU RECOLTAREA SI INSILOZAREA PLANTELOR FURAJERE VERZI, IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATII NUTRITIVE A HRANEI SI A SANATATII ANIMALELOR 89,66 135.000 lei 1.280.000 lei
241 CONSTANTINEANU IRINEL INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI - FILIALA IASI INFLUENTA UTILIZARII DE DURATA A PESTICIDELOR ASUPRA ECHILIBRULUI ECOLOGIC IN PADURILE DE CVERCINEE AFECTATE DE BOLI SI DEFOLIATORI 85,66 200.000 lei 1.500.000 lei
251 ENACHE VIORICA STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE BUJORU VALORIFICAREA TERENURILOR VITICOLE DIN ZONA COLINARA A MOLDOVEI IN CONDITIILE APLICARII UNEI AGRICULTURI DURABILE 90,00 275.000 lei 1.500.000 lei
287 VLAD MARIANA INSTITUTUTLUI DE SANATATE PUBLICA PROF. IULIU MOLDOVAN CLUJ NAPOCA SISTEM INTELIGENT PENTRU DETECTIA CALITATII ALIMENTULUI UTILIZAND TEHNICI INOVATIVE PE BAZA DE SENZORI CHIMICI, SISAL 85,33 80.000 lei 1.450.000 lei
422 HAS IOAN STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA TURDA MANAGEMENTUL CULTURILOR DE CAMP IN SISTEMUL DE AGRICULTURA CONSERVATIVA IN CAMPIA TRANSILVANIEI 90,33 158.400 lei 950.400 lei
451 BOZESAN ION INSTITUTUL DE CERCERARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR BRASOV UTILIZAREA RESURSELOR BIOLOGICE SI TEHNOLOGICE IN APLICAREA UNOR SISTEME DE AGRICULTURA DURABILA-PERFORMANTA IN CULTURA CARTOFULUI 86,00 56.000 lei 693.000 lei
468 MIRCEA RADU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCURESTI CERCETARI PRIVIND PROMOVAREA UNOR TEHNICI INOVATIVE DE MECANIZARE IN CADRUL TEHNOLOGIILOR DE IMPADURIRI - CPTI 86,66 70.000 lei 735.000 lei
563 FURCULESTEANU MARTA ANDALUZIA INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI - ICPA BUCURESTI OPTIMIZAREA REGIMULUI ELEMENTELOR NUTRITIVE IN SISTEMUL SOL-PLANTA LA CULTIVAREA LEGUMELOR IN REGIM DE AGRICULTURA BIOLOGICA 88,00 70.000 lei 1.000.000 lei
598 DIACONU ALECU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE BUCURESTI - FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE IASI EXPERIMENTAREA SI IMBUNATATIREA TEHNOLOGIEI DE EXPLOATARE BIOLOGICA PE UN MODUL DE LIVADA INTENSIVA DE MAR, CU IMPACT FAVORABIL ASUPRA SANATATII CONSUMATORULUI SI A MEDIULUI INCONJURATOR 93,00 100.000 lei 1.156.000 lei
614 HEBEAN VERONICA INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA BALOTESTI INTERACTIUNI CALITATIVE DATORATE TRANSFORMARII SUBSTANTELOR NUTRITIVE LIPIDICE PE LANTUL ALIMENTAR FURAJ-ANIMAL-CONSUMATOR UMAN IN VEDEREA STABILIRII UNOR INDICATORI DE IMPACT ASUPRA SANATATII OMULUI 91,00 127.000 lei 1.405.000 lei
629 POP ADRIEANA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI CONSERVAREA RASEI SURA DE STEPA, RASA IN CURS DE DISPARITIE 88,66 127.100 lei 712.500 lei
682 COTEA VALERIU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI ELABORAREA UNUI SISTEM DE TRASABILITATE IN SECTORUL DE PRODUCTIE VITI-VINICOLA IN VEDEREA IMBUNATATIRII SIGURANTEI ALIMENTARE. 90,00 700.000 lei 1.500.000 lei
764 RADU MIHAI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA - HORIA HULUBEI (IFIN-HH) CARACTERIZAREA MULTIPARAMETRICA A SECURITATII ALIMENTELOR � METODE ANALITICE SI TOXICOLOGICE 89,66 490.000 lei 1.040.000 lei
810 DUTA DENISA EGLANTINA INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE BOALA CELIACA: CERCETARE ASUPRA INCIDENTEI SI DIAGNOSTICULUI; ASIGURARE DE ALIMENTE FAINOASE FORTIFIATE-MEDICAMENT PENTRU TRATAMENTUL DIETETIC LONG-LIFE 88,66 100.000 lei 789.000 lei
854 JITAREANU GERARD UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI STABILIREA SISTEMEI DE MASINI PENTRU MECANIZAREA LUCRARILOR SOLULUI IN EXPLOATATIILE AGRICOLE DIN N-E A ROMANIEI, ALINIATA LA CONCEPTUL DE AGRICULTURA DURABILA 93,33 240.000 lei 600.000 lei
861 SAULESCU N. NICOLAE INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA FUNDULEA CONSTRUIREA UNEI NOI BAZE GENETICE PENTRU CEREALELE VIITORULUI 92,66 200.000 lei 1.500.000 lei
902 TARANU IONELIA INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA BALOTESTI IMPACTUL MICOTOXINELOR PRODUSE DE SPECII DE FUNGI ALE GENULUI FUSARIUM, ASUPRA LANTULUI ALIMENTAR 91,66 123.500 lei 1.450.000 lei
903 TESIO CALIN DUMITRU UNIVERSITATEA BUCURESTI, FACULTATEA DE BIOLOGIE CERCETARI PENTRU PRODUCEREA DE FURAJE AUTOHTONE CONVENTIONALE SI NECONVENTIONALE COMPETITIVE UTILIZATE IN ACVACULTURA 88,00 160.000 lei 1.100.000 lei
1212 SECELEANU ION INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI - ICPA BUCURESTI EVALUAREA SI PROGNOZA EVOLUTIEI POTENTIALULUI AGROECOLOGIC AL TERENURILOR DIN CAMPIA ROMANA SI DOBROGEA IN VEDEREA CONSERVARII SI MANAGEMENTULUI DURABIL AL RESURSELOR DE SOL SI APA 91,00 75.000 lei 1.100.000 lei

30 septembrie 2005