Negocierea si contractarea proiectelor din programul "Cercetare de Excelenta"

  

            IN ATENTIA CONTRACTORILOR!
 • In vederea negocierii și contractării proiectelor din programul "CERCETARE DE EXCELENȚĂ", vă rugăm să întocmiți CONTRACTELE DE FINANȚARE, utilizând modelul de contract elaborat de MEC, prezentat în pagina programului AGRAL.

 • Atragem atenția că formularele din anexele la contract sunt codificate diferit față de formularele similare din oferta de proiect. Din acest motiv, rugăm insistent să se folosească formularele noi sau să se efectueze modificările respective în formularele din oferta de proiect.

 • Dacă nu sunt solicitări de modificare, Valoarea totală a contractului, precum și repartizarea sumelor pe ani rămâne cea din oferta de proiect. Orice modificare a bugetului prevăzut în oferta de proiect se poate face numai cu acordul prealabil al Autorității contractante (USAMV-AGRAL).

 • Nu se acceptă contracte fară finanțare în anul 2005.

 • In Devizul cadru (general și pentru fiecare partener) se va ține seamă de prevederile pachetului de informații pentru proiectele de cercetare-dezvoltare complexe:

  • suma maximă admisă pentru dotări independente (echipamente) este de 40% din valoarea totală alocată de la buget;

  • servicii executate de terți (subcontractare), max. 5% din valoarea contractului.

 • Contractele se depun la sediul programului AGRAL (Universitatea de Stiințe Agronomice și Medicină Veterinară București) din Bd. Mărăști nr. 59, Sector 1, București, Corp A, parter, în perioada 3-5 octombrie 2005.

 • Contractele se depun în 3 (trei) exemplare originale, semnate și ștampilate în conformitate cu cerințele fiecărui formular, pe suport hârtie și pe suport magnetic.

 • Contractorii care doresc avans, vor depune o dată cu contractul și cererea de avans conform prevederilor art. 19 din contract.


 Documente utile:

Model de contract de finantare (document)   (Model_Contract finantare CEEX_AGRAL.doc - 608 KB)

Model de contract de finantare (arhivat)   (Model_Contract finantare CEEX_AGRAL.rar - 74,7 KB)

29 septembrie 2005