Negocierea si contractarea proiectelor din programul "Cercetare de Excelenta" - 2006

  

            IN ATENTIA CONTRACTORILOR!

Urmare a publicării Listei finale a proiectelor care vor fi finanțate ca urmare a Competiției CEEX C2 - Modul 1/2006 și în baza repartizării spre contractare și monitorizare la Programul Național AGRAL, directorii de proiecte sunt invitați în perioada 17.07.2006 - 20.07.2007 pentru negociere în vederea contractării la sediul Programului AGRAL.

La contractare se vor respecta condițiile de cofinanțare scrise în ofertele de proiecte și menționte în Pachetul de informații de la Modul 1.

In vederea negocierii și contractării proiectelor din programul "CERCETARE DE EXCELENȚĂ", vă rugăm să întocmiți CONTRACTELE DE FINANȚARE, utilizând modelul de contract elaborat de MEC, prezentat în pagina programului AGRAL, iar în ceea ce privește anexele, atragem atenția că formularele din anexele la contract sunt codificate diferit față de formularele similare din oferta de proiect. Din acest motiv, rugăm insistent să se folosească formularele noi sau să se efectueze modificările respective în formularele din oferta de proiect.

Contractele de finanțare cuprinzând toate documentele aferente acestora, vor fi prezentate la negociere și contractare atât pe suport hârtie (în trei exemplare) cât și pe suport magnetic.

Fiecare contract va fi înregistrat de către contractor, urmând ca finanțarea proiectului să înceapă cu data înregistrării lui la Programul AGRAL.

Ca și consecință a Legii Bugetului pentru anul 2006, distribuția sumelor alocate pe ani, pentru toate proiectele admise la finanțare diferă de alocația din oferte și, prin urmare, toate documentele contractuale care implică aceste sume vor suporta adaptări corespunzătoare.

Directorii de proiect se vor prezenta la negociere și contractare având împuternicire scrisă din partea conducerii unității.

Data de finalizare a proiectelor CEEX va fi cel tarziu 15 octombrie 2008.

Lista persoanelor de contact                         Proiecte
Gheorghe MOTCĂ       (tel. 0723917886)       2092, 2171, 2203, 2246
Mona POPA                (tel. 0745362576)       282, 777, 1342
Amalia MITELUȚ          (tel. 0745769453)       1362, 1378, 1845, 1895
Mira TURTOI               (tel. 0722676326)       2433, 2562, 2619, 3285
Vasilica STAN              (tel. 0741163049)       3296, 3305, 3470, 3742
Gabriela MĂRGĂRIT     (tel. 0723873456)       4085, 4259, 4972, 5618
Valentina TUDOR        (tel. 0723548275)       5702, 5958, 6957
Mihaela GHIDURUȘ     (tel. 0721050632)       7681, 9636, 10200

 Documente utile:

Model de contract de finantare (document)   (Model_Contract finantare CEEX_AGRAL.doc - 608 KB)

Model de contract de finantare (arhivat)   (Model_Contract finantare CEEX_AGRAL.rar - 74,7 KB)

11 iulie 2006